Tıbbi Malzeme Temininde e-Reçete ve e-Rapor Uygulanıyor Tıbbi Malzeme Temininde e-Reçete ve e-Rapor Uygulanıyor
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi... Tıbbi Malzeme Temininde e-Reçete ve e-Rapor Uygulanıyor

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları yapılmakta olup tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesinin (4.1.4) maddesi “Tıbbi malzeme raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında uygulamaya geçilecektir” hükmünü taşıyor.

SGK tarafından bu kapsamda e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olup 01.05.2018 tarihinde uygulama zorunlu olarak başlanmış bulunmakta.

Peki tıbbi malzeme satarken e-reçete ve e-raporda nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte o kurallar:

İlk olarak elektronik ortamda düzenlenen reçete (e-reçete) ile yapılan başvurularda, hastanın T.C. Kimlik numarası ve e-reçete numarası ile giriş yapılması gerekmekte. Reçete içeriği cihazın hasta tarafından alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılarak, MEDULA sistemi ekranındaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası girilerek cihaz teslim edilmesi gerekiyor.

Sonrasında e-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor olarak düzenlenmiş ise, rapor MEDULA sisteminden kontrol edilmeli.

E-reçete şeklinde düzenlenen reçetelerde hasta bilgilendirme formu ise satış merkezi tarafından MEDULA sistemi üzerinden doldurulacak.

 

Kağıt Ortamında Reçete Gerekmiyor

Ayaktan tıbbi malzeme temin ederken e-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kayıtlı olması yeterli olup erapor ve e- reçete kağıt ortamında istenmesine gerek bulunmuyor.

Keza, şunu bilmek gerekiyor ki; e-reçete ve e-raporlarda, SGK’ca yapılan incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için reçete sistem üzerinden iade edilecek. E-reçetenin, iade tarihinden itibaren sözleşmede düzenlenen teslim süresi olan 15 (onbeş) iş günü içinde sistem üzerinden SGK’ya gönderilmemesi halinde ise sözleşmelerin ilgili hükümleri uygulanacak. Ayrıca, e-reçetelerde, sözleşmelerin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan reçete eki belgeler ile SUT eki listeler altında düzenlenmiş olan diğer bilgi ve belgeler, sistemden alınan çıktı arkasına ilave edilmesi de gerekiyor.

Tıbbi Malzeme temin ederken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise MEDULA kesintileri. MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek olup reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacak.

Sistem henüz yeni olduğundan SGK sistemdeki aksaklıklar için bir acil yardım hattı da kurmuş bulunuyor. Yaşanabilecek aksaklıklar için tmdestek@sgk.gov.tr mail adresinden SGK’nın uzmanları ile iletişim kurulabilmesi mümkün.

 

 

İlaçta Beklenen Zam Kararı Alındı

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun ilaç fiyatlarına zam yapılmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Mayıs 2018 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 09/04/2018 tarihinde toplanarak ilaç fiyatlarında beklenilen zammı yapmış bulunmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre SGK’ca bedelleri karşılanan ve depucuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) üzerinde olup iskonto uygulanan ilaçlarda %2,50 oranında fiyat artışı yapılması sonucunu doğuracak şekilde indirim oranlarında iyileştirme yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 12.04.2018, 19.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018, 30.04.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 17.05.2018 ve 24.05.2018 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

Eczane Ek Protokolü Yayımlandı: 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de, 16/04/2018 tarihinde SGK ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2018/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol ve ekleri ile düzenlemeler SGK’ca yayımlanmış bulunmaktadır.

 

İlaç Geri Ödeme Komisyonunun Yeni Kararları: SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile önemli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. İlk değişiklik kapsamında, enteral beslenme ürünleri maddesinde yapılan düzenleme öncesindeki “obezite cerrahisi” için düzenlenen raporlar hariç mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerli kabul edilecektir. İkinci olarak Tebliğin “Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.28 numaralı maddesinde yapılan değişiklik ile “kolestiramin” etkin maddeli ilaç için yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerli olacağı ilkesine geçilmiştir. Son olarak, Tebliğin “Idiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.46 numaralı maddesin de değişiklik yapılarak düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerli olacağı belirlenmiştir.

 

Yurtdışı İlaçlar Listesi Değişti: Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.3 maddesi uyarınca 15.02.2018 tarihinde duyurulan “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (Ek-4/C)” nde SGK tarafından fiyat güncellemesi yapılmış, bazı ilaçlar aktiflenirken bazılarına ise fiyat indirimi uygulanmıştır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlgili Yazılar