eczacı dergisi

Eczacı dergisi, ilaç ve eczacılık sektörünün en çok satan yayınıdır.

Eczacı dergisi, eczacının; mesleki bilgi ve becerileri arttıran, halka dönük yüzünü geliştirici projeler hazırlayan, sağlık sisteminin önemli bir ünitesi olarak kimliğinin kuvvetlenmesini sağlayan ve her platformda haklarını savunan yayınıdır.

Türk ilaç ve ezacılık sektörünün “en çok satan yayını” unvanını elinde bulunduran Eczacı dergisi her ay 10.000 adet basılarak; abone eczanelere, ilaç depolarına, kooperatiflere, ilaç dağıtım kanallarına, medikal firmalara, TEKB, eczacı odaları ve onların üst örgütü TEB, tüm eczacılık fakültelerine ve 144 tane kütüphaneye gitmektedir.

Eczacı dergisi, dünya eczacılığındaki gelişmeleri takip ederek, sektördeki küresel gelişmeleri Türk ilaç ve ecza sektörüne yansıtmasıyla, sektörün aynası, iletişim mecrası ve sesi haline gelmiştir.

Eczacı dergisi güçlü internet yayını ile birlikte, Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşları ve sağlık sektörünü ilgilendiren yan kuruluşların uzmanlarının röportaj, haber ve şirket bilgilerine detaylı olarak yer verir.

Her ay farklı bir alanda kapak konusu ile sektörün nabzını tutarak sektöre yön verir.

www.eczacidergisi.com.tr

 

Bizim Eczacı Dergisi

Bizimeczacı dergisi, her ay gündemde yer alan sağlık konularını detayları ile halk dilinde işleyerek, halkı sağlık konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bizimeczacı dergisi, eczacının en yakın ilaç ve sağlık danışmanı olduğunu halka anlatma arzusundadır, eczacı ile halk arasındaki diyalogu geliştirmeyi hedeflemektedir.

“Bizimeczacı” dergisi, eczane kanalı ile halka ulaşan tek aylık aile sağlığı dergisidir. Bizimeczacı dergisi sayesinde, her ay gündemde yer alan bir sağlık konusunu detayları ile halk dilinde ve bilimsel mercilerden alınan onaylı yazılarla işleyerek halkı bilgilendirmekteyiz. Dergimiz, her ay 150.000 adet basılmakta, talep eden Türkiye genelindeki tüm eczanelere 20’şerli paketler halinde gönderilmektedir. Eczacılar, özellikle eczanesine; dermokozmetik, diyet ve besin destek ürünleri almaya gelen her müşterisine ve diğer müşterilerine de “Bizimeczacı” dergisini ücretsiz olarak vermektedir. Eczacılar, kapağına kaşesini bastığı dergimizi müşterisine hastalıklar ve tedavileri hakkında daha detaylı bilgi vermek ve böylece danışmanlık hizmetini kolaylıkla yapmada önemli bir araç olarak kullanıyor. Dergiyi eczaneye bir geri dönüş davetiyesi gibi de kullanan eczacılar, iyi hasta ve müşteri ilişkileri yakalıyor böylece ciro ve kârlılıklarında önemli artışlar sağlıyor.

Bizimeczacı dergisi, halkın sürekli elinin altında bulunduracağı ve sağlıkla ilgili kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyduğu her an okuyabileceği bir dergidir.

www.bizimeczaci.com.tr