ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNE EK YAPILDI ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNE EK YAPILDI
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonucunda yerleştirme yapılabilmesi için gerekli olan ve “Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan” İngilizce yeterlilik sınavı artık Yüksek... ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNE EK YAPILDI

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonucunda yerleştirme yapılabilmesi için gerekli olan ve “Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan” İngilizce yeterlilik sınavı artık Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından da yapılabilecek ya da yaptırılabilecek. “Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut yönetmelikte, uzmanlık eğitimi giriş sınavına ilişkin, yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılan yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı olan “Eczacı Uzmanlık Sınavı (EUS)” sonucunda yerleştirme yapılabilmesi için “yabancı dil yeterliliği sınavında yeterli puan ile Kanunun ilgili maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı” olma şartı aranıyordu. Yönetmelik değişikliğiyle, söz konusu bu kısım geçerliliğini korurken, yabancı dil yeterliliği sınavına ilişkin bölümde düzenleme yapıldı. Yönetmeliğin ilgili bölümünün son hali ise şu şekilde:

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YÖK” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı: (21/10/2016-29864)

MADDENİN YENİ HALİ:

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı

MADDE 12 – (1) EUS yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır.

İlgili Yazılar