Eczanelerde Kimlik Kontrolüne Dikkat
Ülkemizde çalışan, emekli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerin sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu koruması altında bulunan kişilerse Sağlık Uygulama Tebliği esasları ve usullerine göre düzenlenen reçetelerini Türk Eczacılar Birliği (TEB) üyesi serbest eczanelerden temin edebiliyorlar. Bu şekilde temin edilen reçete bedelleri de... Detaylar
E-Reçeteye Geçiş Süreci Tamamlanıyor
Ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik sistemi son on altı yılda devrim niteliğinde büyük dönüşümler geçirdi. Bu dönüşümlerin en önemlilerinden biri de elektronik altyapının güçlendirilmiş olması. SGK bildirimlerinin internet üzerinden kolayca yapılmasından sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasına kadar kapsamlı bir altyapı şu an vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Bu çerçevede,... Detaylar
SGK Hangi Eşdeğer İlaçları Karşılıyor?
Ülkemizde SGK tarafından uygulanan eşdeğer ilaç uygulaması vatandaşların hızlı ve kolay bir şekilde ilaca ulaşabilmesi için alınan tedbirlerden birini oluşturuyor. Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır. Ancak eşdeğer ilacın... Detaylar
SGK’nın e-Görüntü Paylaşımı ve e-Nabız Uygulaması
Bilindiği üzere ülkemizde gerek sağlık gerekse de sosyal güvenlik sektörlerinde online sistemler ve internet çok yoğun olarak kullanılıyor. SGK’nın 2008 reformundan bu yana kullandığı MEDULA sistemi, e-Bildirge Sistemi, e-Rapor ve e-Reçete gibi uygulamaları e-Devlet altyapısından en çok kullanılan hizmetleri oluşturuyor. Bunun yanında Sağlık Bakanlığımızca da hastaların kendi bilgilerine ulaşabildiği... Detaylar
Tıbbi Malzeme Temininde e-Reçete ve e-Rapor Uygulanıyor
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları yapılmakta olup tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin... Detaylar
İşyeri Hekimi Reçetelerinde Bunlara Dikkat
Son aylarda bazı işyeri hekimlerinin reçetelerinin eczanelerden geri döndüğü, SGK ödemelerinde sıkıntı yaşandığına dair kamuoyunda haberler okuyoruz. Reçetelerin eczanelerden dönmesi üzerine tabip odalarının duruma müdahil olmaya çalıştıkları da duyulmakta. Bilindiği üzere SGK’ca geçtiğimiz yıl işyeri hekimliklerinin, “SGK Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli elektronik imzalı” e-reçete uygulamasına yönelik alt yapı... Detaylar
İşyeri Hekimleri de e-Reçete’ye Geçti
Bilindiği üzere ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağına dair usul ve esaslar SGK tarafından çıkartılmış bulunan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirleniyor. SUT, reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı, reçetelerin şekilleri ve unsurları, ilaçların eczanelerce temininin usulleri gibi pek çok hususu ayrıntılı olarak belirlemiştir. Elektronik reçete uygulaması... Detaylar
SGK Artık e-Faturaya Geçti
Ülkemizde 2010 yılından bu yana elektronik fatura (kısa adıyla e-fatura) uygulanmakta. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlanılan e-fatura getirdiği kolaylıklardan dolayı çok sevildi, kısa sürede yaygınlaştı. Günümüzde aldığımız ayakkabıdan satın aldığımız eve kadar hemen her sektörde e-fatura uygulandığını görmekteyiz. E-fatura’nın birkaç faydası var:... Detaylar
Manuel Reçetelerde Dikkat Edilecek Hususlar
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık bir yıl önce e-reçetelerin elektronik imzaya sahip hekimler tarafından yazılabilmesi uygulamasına geçti. MEDULA erişimi olan tüm hekimlerin mutlaka hukuki olarak ıslak imza ile eşit olan güvenlik elektronik imza edinmeleri ve tüm reçetelendirme ve raporlandırma işlemlerini bu e-imza ile gerçekleştirmeleri zorunlu koşuldu. Ancak, hekimlerin... Detaylar
Katılım Payında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 ve SGK bütçesine katkı yapılması. Mevzuata göre tüm sağlık hizmetlerinden katılım payı alınması esastır. Ancak bazı sağlık hizmetleri ve bazı genel sağlık sigortalılar katılım payından istisna tutulmuştur. Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri şunlardır: – Aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı. –... Detaylar

İlgili Yazılar