Yeni SGK Protokolünde Neler Değişti? Yeni SGK Protokolünde Neler Değişti?
Köşemizi düzenli takip eden eczacı okurlarımız hatırlayacaktır. Nisan sayımızda SGK ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasındaki görüşmelerdeki beklentileri yazmış, hangi konuların görüşüldüğünü anlatmıştık. SGK... Yeni SGK Protokolünde Neler Değişti?

Köşemizi düzenli takip eden eczacı okurlarımız hatırlayacaktır. Nisan sayımızda SGK ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasındaki görüşmelerdeki beklentileri yazmış, hangi konuların görüşüldüğünü anlatmıştık. SGK ile TEB arasında görüşmeler nihayete ermiş bulunuyor. Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin EK Protokol (2017/1) 04.05.2017 tarihinde imzalanarak yayımlanmış bulunuyor.

Son protokol yeni bir sözleşme değil. Yalnızca 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ünde ek yapılmış bulunmakta.

Peki, yeni protokol ile hangi yeni düzenlemeler yapıldı, eczacıları ilgilendiren en önemli değişiklikler neler? Ayrıntılı olarak açıklayalım.

Eczacı İndirim Oranları Değişti

Yapılan en önemli değişiklik eczacıların iskonto oranlarının değiştirilmiş olması. Buna göre yeni iskonto oranları şöyle belirlenecek:

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacak:

700.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

700.0001 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim,

900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.

1.500.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılacak.

Eczacı Hizmet Bedelleri Arttırıldı

Yapılan ikinci önemli değişiklik de 2017/1 sayılı Ek Protokol ile SGK tarafından ödenen eczane hizmet bedellerinin arttırılmış olması.

Son duruma göre bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

200.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3,27TL (üçTL,yirmiyedikuruş) ,

200.001 TL ile 400.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 2,73TL (ikiTL,yetmişüç kuruş),

400.001 TL ile 700.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 1,63TL (bir TL,altmışüç kuruş),

700.001 TL ile 900.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 81 Kuruş (seksenbirkuruş),

900.001 TL ile 1.200.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 54 Kuruş (ellidörtkuruş),

1.200.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 43 Kuruş (kırküçkuruş),

1.500.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 32 Kuruş (otuzikikuruş),

hizmet bedeli ödenecek.

Yeni Açılan Eczanelerin İskonto Oranı

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanacak.

Ayrıca, yeni protokole göre mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenecek.

Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunlu tutulmuş bulunuyor.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilecek. Bu da ekonomik kriz karşısında eczacıları koruyan bir tedbir olarak prokolde yer buldu.

Düzeltme Faturaları Dikkate Alınacak mı?

Şunu belirtelim ki, son protokol çerçevesinde 2017 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, 6736 sayılı Kanun ile eczanelere verilen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hakkı çerçevesinde düzenlenen faturalar nedeniyle oluşan satış hasılatı artışı dikkate alınmayacak.

2016 yılı satış hasılatının (KDV hariç) belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilrecek. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve SGK’ya ibraz edilmek zorunda.

Tıbbi Malzeme Satışının Yolu Açıldı

Prokotolde yapılan son değişiklik ile eczacıların uzun zamandır beklediği tıbbi malzeme satışının da yolu açılmış bulunmakta.

Buna göre, protokolün ekine alınan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi”ni imzalayan eczaneler tarafından, sözleşmede belirlenen tıbbi malzemeler, sözleşmedeki usul ve esaslara göre karşılanacak.

Böylece eczanelerin tıbbi malzeme satışları konusunda medikal firmaları ile rekabet etmelerinin yolu açılmış bulunuyor.

Cezai Şartlar Konusundaki Karmaşa Giderildi

Eczacıların uzun zamandır şikayetlerini ilettikleri bir başka konu SGK incelemeleri sonucunda uygulanan cezai şartların farklı SGK birimleri tarafından farklı uygulamalar yapılması sonucu adil uygulanmaması idi. Bu konudaki karmaşa son ek protokol ile giderilmiş bulunuyor.

Eczanelere yönelik sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlar artık “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilir. Başka bir deyişle SGK itirazların esaslarını belirlemiş bulunuyor.

Keza yapılan bir diğer değişiklik uyarınca da Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesi SGK, AFAD ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

Yeni Oranlar Nisandan Geçerli Olacak

Son protokol ile özellikle orta baremdeki (geliri orta düzeyde olan) eczaneler açısından önemli bir mali düzenltme yapıldığını belirtmek gerek.

Peki yeni iskonto oranları ve eczacı reçete bedelleri ne zamandan itibaren geçerli olacak: Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili yılın Nisan ayının birinden geçerli olmak üzere uygulanıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g) ve 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 20.04.2017, 25.04.2017, 27.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017 ve 23.05.2017 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tradresinden ulaşabilir.

SGK’dan Yerelleşme Sürecine İlişkin Duyuru: 10. Kalkınma Planı ve 64. Hükümet Eylem Planı kapsamında Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) yapılan düzenlemeye ilişkin 08.02.2017 tarihinde yayımlanmış olan liste SGK tarafından 25.04.2017 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlgili Yazılar