ÜLKEMİZDE E-REÇETE SİSTEMİ ARTIK OTURDU ÜLKEMİZDE E-REÇETE SİSTEMİ ARTIK OTURDU
Ülkemiz sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde elektronik altyapı içeren hizmetler oldukça yaygın. Sigortalılık bildirimlerinin internet üzerinden kolayca yapılabilmesinden tutun da sağlık verilerimizin elektronik olarak... ÜLKEMİZDE E-REÇETE SİSTEMİ ARTIK OTURDU

Ülkemiz sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde elektronik altyapı içeren hizmetler oldukça yaygın. Sigortalılık bildirimlerinin internet üzerinden kolayca yapılabilmesinden tutun da sağlık verilerimizin elektronik olarak saklanmasına kadar çeşitli hizmetler ile çağdaş elektronik sistemler birçok Avrupa ülkesinden bile daha etkin olarak kullanılıyor. Bu hizmetlerden biri de e-reçete uygulaması.

Artık hem eczacı, hem doktor hem de hastalar e-reçetenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hekimden hastaneye, eczaneden kamu kuruluşuna kadar herkesin işini kolaylaştıran e-Reçete uygulaması 2012 yılından yaşamımıza girdikten sonra hemen benimsendi, çabuk yaygınlaştı.

Ancak halen e-reçetede zaman zaman sorunlar yaşandığı, tereddütler oluştuğu haberlerini alıyoruz. Bu nedenle e-reçete sisteminin uygulama esaslarını bir kez daha hatırlatalım dedik.

e-Reçete Nasıl Yazılıyor?

Doktorların, SGK’nın oluşturduğu elektronik sağlık veritabanı olan MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek, elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanıyor. e-Reçete sistemi ile reçeteler SGK MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydediliyor, sistem tarafından her bir e-reçete için elektronik bir takip numarası veriliyor.

e-Reçete uygulaması 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile hayatımıza girmiş bulunmakta. Bir süre pilot uygulama sonrasında 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tüm ülkede uygulanmaya başlandı. Yani bu Temmuz ayında e-Reçetenin dördüncü yaşını kutluyoruz.

Artık Elektronik İmza Zorunlu!

2012 Temmuz ayından itibaren uygulamaya geçen yeni sistemde elektronik imza uygulamasına henüz geçilmemiş olduğundan doktorlara e-reçete yazabilmeleri amacıyla SGK tarafından birer Kurumsal Hekim Şifresi verilerek e-reçetelerin sistem üzerinde kaydedilmesi sağlanmış idi.

Dört yıllık bir geçiş sürecinde birkaç kez ertelendikten sonra artık e-Reçete işlemlerinin yalnızca “Güvenlik Elektronik İmza (e-İmza)” ile yazılabilmesi uygulamasına tüm hekimler açısından başlamış bulunuyor.

Reçetelerin ve MEDULA sisteminin daha güvenli olması açısından başlatılan yeni uygulama, sağlık kurumunun hangi basamakta olduğuna bakılmaksızın MEDULA’yı kullanan tüm sağlık hizmet sunucuları için geçerli. Yani aile hekimleri de kamu veya özel hastanelerin doktorları da e-imza ile reçete yazmak zorunda, yoksa MEDULA sistemi reçete girişine izin vermiyor. E-reçete uygulamaları, Aile Hekimleri Bilgi Sistemi (AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine (HBYS) entegre edilmiş durumda.

E-Reçeteye Hangi İlaçlar Yazılabiliyor?

İl ayrımı yapılmaksızın tüm Türkiye’de ve tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmiş bulunmakta. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı sınırlı sayıda birimde (kurum tabiplikleri gibi) MEDULA uygulanmıyabiliyor, eski sistem protokol defteri tutuluyor. Ancak bu gibi birimler tarafından yazılan reçeteler dahi eczaneden ilaç temini aşamasında MEDULA sistemine girilerek provizyon takibi yapılıyor.

E-Reçete sistemi SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tedavi amaçlı her türlü unsurun yazılması mümkün. E-Reçete sistemi SGK tarafından karşılanmayan ilaçların da yazılmasına izin vermekte.

Özellikle belirtmek gerekir ki ilaçlar henüz eczaneden temin edilmemiş ise E-Reçete’nin ilacı yazan doktor tarafından değiştirilmesi veya silinmesi mümkün. Ancak sistem eczaneden karşılanmış ilaçlar üzerinde değişiklik veya silme işlemine izin vermiyor.

e-Reçete Dışında Kalan İlaçlar

İki ilaç türü e-Reçete sisteminde yazılamamakta: Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar ve ithal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar e-reçete kapsamında tutulmuş olup, bu ilaçları barındıran reçeteler manuel yazılmaya devam ediliyor.

Söz konusu iki istisna dışında ayaktan, yatan, günübirlik, taburcu, acil, yeşil alan ve evde bakım reçetelerinin tümü ve normal, kırmızı, turuncu, mor ve yeşil tüm reçete türleri e-reçete olarak düzenlenmektedir.

Kırmızı, turuncu, mor ve yeşil reçeteler e-reçete olarak yazılmış olsalar dahi Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine manuel olarak da oluşturulmaya devam ediliyor, ancak bu çıktıların SGK’ya ibraz edilmesine gerek bulunmuyor.

MEDULA Sistemi Çalışmaz ise…

Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına verilen sağlık hizmetlerinde e-Reçete uygulanması halen mümkün değil. Bu gibi reçeteler eski sistemle yani eski ıslak imzalı reçete olarak karşılanıyor.

İlacın tekrarlanma sıklığı, dozu, kullanım şekli gibi ayrıntılar da hekimler tarafından e-Reçete sistemine elektronik olarak girilebiliyor ve eczacılarca sistem üzerinde görülebiliyor.

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması veya geçici olarak devre dışı kalması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde reçeteler manuel olarak düzenleniyor ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanması gerekiyor. Bunun dışındaki haller de ise e-reçete seçimlik değil, mecburi…

E-Reçetelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler…

E-reçeteler eczanelere sağlanan MEDULA Eczana uygulaması üzerinde yer alan “e-reçete sorgu” bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No / TC Kimlik No ve Takip No ile görüntülenebiliyor. Bu nedenle hekimler e-reçete oluşturup bunu MEDULA sistemine kaydettikten sonra mutlaka e-reçete numarası veya MEDULA takip numarasını okunaklı bir şekilde yazarak hastaya vermeliler. Aksi takdirde e-reçetenin eczane tarafından görülmesi ve ilaçların verilmesi mümkün olamıyor.

Özellikle belirtelim ki yazan doktor tarafından değiştirilen e-Reçetelerde e-reçete numarası da değişiyor. Yani reçetedeki bir ilaç değiştirildi ise hastaya yeni numara okunaklı bir şekilde yazılarak verilmeli.

SGK, e-reçeteleri yapacağı fatura kontrolleri ve ödemeler için ya da denetim amacıyla istemiyor. Reçete verileri otomatik olarak elektronik ortamda SGK veri bankasına aktarılmakta.

Önemle tekrar altının çizilmesi gereken bir ayrıntı da MEDULA sisteminden (sistemin çalışmaması gibi nedenler ile) provizyon alınamamasına karşın sağlık hizmeti sunulan hastalara ait reçetelerin de kağıt ortamında düzenlenmeye devam edileceği.

Kutu kutu

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 9-I ve 12 maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 25.05.2016, 08.06.2016, 15.05.2016 ve 23.06.2016 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Artık Tüm Günübirlik Takiplerde Biyometrik Kimlik İsteniyor: Bilindiği üzere, uzuncu bir süredir SGK’ca yalnızca hemodiyaliz, tüp bebek tedavisi gibi seanslı ve tekrar eden sağlık hizmetleri kapsamında hastanelerin hastaların Biyometrik Kimlik Doğrulamasını yapması isteniyordu. Ancak, SGK yaptığı duyuru ile, 13.06.2016 tarihinden itibaren alınacak olan günübirlik takipler için de (tedavi tipi onkolojik tedavi hariç olmak üzere) Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi zorunluluğu aranmaya başlandığını duyurmuş bulunuyor. Tüm özel sağlık hizmet sunucularına daha sonra ödemelerini alırken sorun yaşamamaları için önem göstermelerini şiddetle tavsiye ederiz.

SGK Sözleşmeli Eczacı Aldı: Bilindiği üzere SGK’nın fatura kontrollerini Kurumda görevli doktor ve eczacı ünvanlındaki görevliler yapıyor. Son olarak SGK’nın Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 110 Eczacı alımı yapıldı. Altını çizelim alınan bu eczacılar sözleşmeli personel oluyor, kadrolu memur olmuyor. 26/05/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapılan kura ile belirlenen adaylar arasından belirlenen aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 110 sözleşmeli eczacı SGK’ca alınmış bulunuyor.

Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi Değişti: SGK Ödeme Komisyonunun 2015/1 inci dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemelere göre 18.06.2016 tarihli, 29746 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmış bulunuyor.

Bu Komisyon kararı gereğince Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) 25.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş bulunuyor.

Buna göre Ek-4/A listesinde bazı eşdeğer gruplarında yapılan değişiklikler; “İmatenil” etken maddesini içeren ilaçlar, KML(Kronik miyeloid lösemi), hipereozinofilik sendrom ve mastositoz tanılarında E454A, E454C, E454E eşdeğer gruplarında; ALL(Akut lenfoblastik lösemi) tanısında E454F, E454G, E454H eşdeğer gruplarında; GIST(gastrointestinal stromal tümör) tanısında E454B, E454D eşdeğer gruplarında yer almaktadır.

Öte yandan “Asetilsalisilik asit” etken maddesini mono ve C vitamini ile kombine içeren ilaçlar, antitrombotik endikasyonlarında E084B, E084C eşdeğer gruplarında; antigribal/ağrı kesici endikasyonlarında E084G, E084H eşdeğer gruplarında da değişiklik yapılmış bulunuyor. Tüm Eczacı okurlarımıza SUT’un en güncel halindeki listelere SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlatalım.

İlgili Yazılar