TİTCK İLAÇ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ TİTCK İLAÇ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ
  Eczacı Dergisi okurları için, Ağustos 2016’da TİTCK tarafından yayınlanan, “2014 yılında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın değerlendirilmesi” raporunu... TİTCK İLAÇ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

 

Eczacı Dergisi okurları için, Ağustos 2016’da TİTCK tarafından yayınlanan, “2014 yılında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın değerlendirilmesi” raporunu inceleyerek yorumladık.

Raporda 2014 yılında en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç üzerinden, 2008 ile 2013 arasında Türkiye İlaç piyasasındaki gelişmeler, kamu perspektifinden değerlendirilmiştir. Piyasada bulunan 4.617 marka ilacın toplam satış tutarı içindeki ilk 100 ilacın oranı %31,92’dir. Halk sağlığı sorunlarında öncelikli alanların değişkenliği ile, 2014 yılında en çok harcama teşkil eden ilk 100 ilaç içinde, onkoloji ürünleri %19 tutar oranı ile başta gelmektedir. 

2011 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre global hastalık yükünün akut hastalıklardan, kronik hastalıklara yönlendiği belirtilmiştir. Tedarik ve kullanımı etkileyen bu gelişme sonucu, 2008 yılında 795 milyar dolar olan global ilaç sektörü büyüklüğü, 5 yılda 989 milyar dolara yükselmiştir, öngörülen tutar 2018’de 1 trilyon 310 milyar dolar’dır.

Bu gelişime paralel olarak büyümekte olan Türkiye ilaç sektörü de, IMS verilerine göre 2008 yılında 13,5 milyar TL (10,4 milyar dolar) iken, 2014 yılında 15,7 milyar TL’ye (7,2 milyar dolar)* ulaşmıştır.

*güncel kur değerlerinde oluşan değişiklikler

İlaç satış rakamları kutu bazında değerlendirildiğinde, ilaç satışlarının son 7 senede, %40,8 oranında arttığı görülmektedir.

2014 yılı araştırmasında incelenen ilk 100 ilacın toplam tutarı içinde 22 ürünle biyoteknolojik ilaçlar %40 oranında yer almaktadırlar.

İlaç endüstrisi, dünyanın pek çok ülkesinde düzenlemelere tabi tutulduğu gibi, ülkemizde de 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türk İlaç Sektörü’nde birçok gelişme yaşanmıştır. 

Kronolojik olarak bu gelişmeler sırasıyla;

-2004 yılında Referans fiyat uygulamasına geçilmesi

-2005-2010 yılları arasında Aile HekimliğiSistemi‘ne geçilmesi

-2006 Sosyal Güvenlik Reformu ve SGK’nın kurulması

-2007 yılında SGK bünyesinde ödeme komisyonu kurulması

-2008 yılında ödeme başvuru dosyası zorunluluğu

-2009 yılında referans fiyat uygulama değişikliği ve ilave iskontoların getirilmesi

-2009 yılından 2015 yılına kadar dönemsel Avro değeri değişikliğinin güncellenmeyerek fiyatlara uygulanmaması

-2010 yılında global bütçe düzenlemesi

-2011 yılında yenilenen referans fiyat uygulama değişikliği ve ilave iskontolar

-Referans ülke uygulamasında ekonomik kriz yaşayan Yunanistan’ın baz alınarak, referans fiyat düşüşleri sağlanması’dır.

Rapora konu olan araştırmada incelenen en yüksek harcama tutarı olan ilk 100 üründe, ithal ve orjinal ilaçların, imal ve eşdeğer ilaçlara oranla toplam harcama tutarlarında müdahalelerden daha az etkilendiği tespit edilmiştir. Harcama tutarlarının önümüzdeki yıllarda da aynı seyirle, imal ilaçlarda azalma, ithal ilaçlarda artma yönünde devam edeceği öngörülmektedir. (IMS verilerine göre, 2003 yılında %61,7 olan imal ilaç toplam tutar oranı, 2014’te %42,04’e gerilemiştir)

Zaman serisi analizi sonuçlarına göre, ithal ilaç kutu tüketiminin de, imal ilaç kutu tüketimini yakalayacağı ve orijinal (referans) ilaçların tüketiminin artarak devam edeçeği kestirilmektedir.

Bu saptamaların yanı sıra, Biyoteknolojik ilaçların artan birim maliyet yükseklikleri ve harcamalarının kutu bazında tüketiimlerine oranla daha fazla artacağı, 2013 yılında toplam tutarı 1.226 milyon TL iken 2018 yılında 1.700 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Raporun sonunda, mevcut imal üretim kapasitesinin arttırılması, yüksek teknolojili ilaç üretimi ve Ar-Ge’nin teşvik edilmesi ve bu konudaki mevzuatların, uygulama zorluklarının giderilmesi gerektiği yönünde saptamalar yapılmıştır.

İlgili Yazılar