Tane İlaç Uygulaması Halk Sağlını Tehlikeye Sokabilir Tane İlaç Uygulaması Halk Sağlını Tehlikeye Sokabilir
Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllardır uygulanan tane ilaç uygulaması son günlerde Türkiye’de de gündeme geldi. Konu ile ilgili oTürk Eczacıları Birliği (TEB) bir basın açıklaması... Tane İlaç Uygulaması Halk Sağlını Tehlikeye Sokabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllardır uygulanan tane ilaç uygulaması son günlerde Türkiye’de de gündeme geldi. Konu ile ilgili oTürk Eczacıları Birliği (TEB) bir basın açıklaması yaparak tane ilaç uygulamasının zararlı sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Tane ilaç uygulamasının ABD’de uzun yıllardır kullanıldığının ve yanlış ilaç kullanımı sonucunda ölümlerinde en çok ABD’de olduğu vurgulandı. Açıklamanın tamamı ise şöyle: ”

Ülkemizde bir süredir, evlerde ilaç birikmesini önlemek açısından tane ile ilaç verilmesini, yani hastanın eczanede ilacı ambalajlı olarak değil, eczacı tarafından hazırlanan kutuda almasını tartışıyoruz. Bu tartışma sağlık otoritesi tarafından da belirli dönemlerde dile getiriliyor.

Dünyadaki örneklere baktığımızda İngiltere ve Hollanda dışındaki tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ilaçlar firmanın o ilaç için tasarladığı ambalajlarda hastaya ulaştırılmaktadır. ABD’de ise ilaçlar yıllardır tane ile verilmektedir. Ancak burada hatırlanması gereken husus, hatalı ilaç kullanımından kaynaklanan en yüksek ölüm oranları, reçetesiz ilacın da yaygın olduğu ABD’dedir.

Konuya ilaç açısından bakacak olursak; bir ilacın tedavisi için ne kadar süreye ve ilaç miktarına gerek olduğu, ilacı geliştiren firma tarafından uzun araştırmalar sonucunda belirlenir. Sağlık Bakanlığına yapılan ilaç ruhsat başvurularında ise 16 bilim insanından oluşan komisyon, optimum bir tedavi için gerekli dozu ve miktarı belirleyerek onaylar. Bu süreçlerin sonrasında bir hastalığın tedavisine yetecek miktarda ilaç, ambalaj içerisinde piyasaya sunulur. Bu açıdan bakıldığında ilaçların kullanılmayıp birikmesinin ambalajdan kaynaklanmadığı, hastaların bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Bu noktada akılcı ilaç kullanımının artırılması, hâlihazırda ilkokul 2 seviyesinde olan sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi gerekmektedir. Bunlar sağlanmadan yapılacak bir yöntem değişikliği beraberinde pek çok sorunu getirecektir.

Tane ile ilaç uygulamasının halk sağlığını tehdit ettiğini düşündüğümüz boyutları vardır. Örnek verecek olursak;

  • Ambalaj, ilacın tanınırlığını pekiştirmektedir. Birbirine benzeyen ilaçların karıştırılma riski vardır.

  • Tane ile ilaç uygulamasını her ilaca uygulamak mümkün değildir. Pek çok kronik hastalığın tedavisinde ilaçlar uzun süreli kullanılmaktadır.

  • İlaç ambalajlarında ve prospektüslerde yer alan tüm bilgilerin eczanelerde hazırlanacak etiketlere aktarılması mümkün değildir.

  • İlaç ambalajlarının üretiminde pek çok kalite kontrol testi yapılmaktadır. Her ilacın saklama koşulları, ambalaj özellikleri farklıdır. Tane ile ilaç uygulamasında bunu kontrol etmek mümkün değildir.

  • Ambalajında satılmayan ilaçlar kaçak ve sahte ilacın önünü açacaktır.

  • Tane ile ilaç uygulamasında ilacın fiyatının kontrolü mümkün olmayacak, bu da geri ödemede sıkıntılar doğuracaktır.

  • Türkiye’nin sağlık sistemi, hekimler, eczacılar ve halkın sağlık okuryazarlığı düzeyi böyle bir uygulamaya hazır değildir.

Aynı zamanda bu tür bir uygulama hem ilaç sanayiinde hem de eczanelerde ciddi bir altyapı değişikliği gerektirecektir. Yerli ilaç sanayiinin güçlendirilmesi için hep birlikte mücadele ederken bu tip bir altyapı kaosunu onların ve zaten ekonomik darboğaz yaşayan eczanelerin sırtına yüklemek de doğru değildir. Bunun yanı sıra, yurt dışından gelen ve bugün kutu olarak piyasanın yüzde 26’sını kaplayan ithal ilaçlara yönelik bu tür bir zorlama ilacın bulunabilirliğini azaltabilir endişesi taşımaktayız. Bu firmalar, sırf Türkiye’de böyle diye üretim bantlarını değiştirmeyecektir. Türkiye’deki yerli firmalar buna zorlanırlarsa da ciddi bir dezavantaja sahip olacaklardır.

Bu konu, boylu boyunca ve tüm taraflarla birlikte masaya yatırılmalı, hastalarımız, eczacılarımız ve yerli ilaç sanayiimiz için en doğru yol ne ise orada kalınmalıdır.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti”

İlgili Yazılar