Sgk ,Gss Genel Müdürlüğü Cevap Verdi Sgk ,Gss Genel Müdürlüğü Cevap Verdi
TEİS tarafından 9 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’na yazılan yazıda İnsülin kalem iğne uçlarında üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetlere... Sgk ,Gss Genel Müdürlüğü Cevap Verdi

TEİS tarafından 9 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’na yazılan yazıda İnsülin kalem iğne uçlarında üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetlere değinilmişti ve bu duruma bir çözüm getirilmesi istenmişti.

 (yazının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz)

Sgk ,Gss Genel Müdürlüğü Cevap Verdi

Bu konuyla ilgili SGK bir cevap yazısı yayımladı. Cevap yazısı ise şu şekilde:
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079-104.03-E.2961665/ 7070.864 30/05/2017

Konu : İnsülin kalem iğne ucu hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat Çankaya/ANKARA

İlgi: 09/05/2017 tarih. 2567079 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere Sağlık Uygulama tebliği’nin 3.3.5 numaralı “Enjektör bedelleri” başlıklı maddesinde

“(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml’sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kuramca karşılanır” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda insülin kalem iğne uçlarının reçete edilmesinde aynı reçetede insülin yazılma şartı bulunmamakla birlikte Kurumumuz Medula sisteminde hastanın geçmiş 3 aylık dönemde insülini olup olmadığı kontrolü yapılarak ödemesi yapılmaktadır. Kontrol edilen bu sürede elinde insülin olmayan durumlarda iğne ucu ödemesi yapılmadığı hususunda,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Alper SÜZEN

İlgili Yazılar