SGK, ECZACI ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI SGK, ECZACI ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI
SGK, eczacı alımında değişiklik yaptı Bakanlar Kurulu, 2016/8720 sayılı Kararı ile, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına... SGK, ECZACI ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

SGK, eczacı alımında değişiklik yaptı Bakanlar Kurulu, 2016/8720 sayılı Kararı ile, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına eczacı unvanlı sözleşmeli personelin alınmasında hangi yolun izleneceği belirlendi. Değişikliğe göre, SGK’ya eczacı unvanlı sözleşmeli personel, kura veya yazılı ve/ veya sözlü sınav sonucuna göre alınacak. Buna ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. Alınan kara ise şu şekilde,

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır”

İlgili Yazılar