Ülkemizde 2010 yılından bu yana elektronik fatura (kısa adıyla e-fatura) uygulanmakta. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlanılan e-fatura... SGK Artık e-Faturaya Geçti

Ülkemizde 2010 yılından bu yana elektronik fatura (kısa adıyla e-fatura) uygulanmakta. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlanılan e-fatura getirdiği kolaylıklardan dolayı çok sevildi, kısa sürede yaygınlaştı. Günümüzde aldığımız ayakkabıdan satın aldığımız eve kadar hemen her sektörde e-fatura uygulandığını görmekteyiz.

E-fatura’nın birkaç faydası var: İlk olarak gereksiz kırtasiye ve kağıt israfı önleniyor. İkinci olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasında elektronik ortama geçilmiş oluyor. Üçüncüsü ise elektronik kayıtların hem saklanması hem onaylanması hem de denetimi kağıt ortamına göre çok daha kolay ve masrafsız. İşte bu nedenlerden dolayı ülkemizde birçok firma e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmiş bulunuyor.

SGK da Artık e-Faturaya Dahil

SGK ülkemizde en fazla fatura toplayan kamu kurumlarından biri. Bunun temel nedeni tabii ki eczaneler, optisyenler, hastaneler ve tıbbi cihaz satan firmalar. Tüm bu sağlık paydaşlarının fatura incelemeleri ve ödemeleri SGK’ya yansıdığından her ay milyonlara fatura SGK’nın arşivlerine giriyor.

İşte bu bürokratik yükten kurtulmak ve çağdaş standartlarda devlet hizmetine geçmek isteyen SGK 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olmuş bulunmakta.

SGK’ya e-Fatura Kesmek Zorunlu!

Ancak burada çok önemli bir nokta var: Elektronik faturaya yönelik Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunlu tutuluyor. Bu itibarla, 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı eczaneler ve diğer sağlık hizmet sunucularının SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri zorunlu.

Elektronik fatura ile ilgili uyulması gereken standart, format ve kurallar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunmakta. E-fatura düzenlerken bunlara özel olarak önem göstermek gerekiyor. Keza SGK açısından özellikle göz önünde bulundurulması istenen hususlar ise gerek SGK’nın resmi web sitesinde gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurulacak. Uygulamanın sorunsuz yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmaması bakımından yapılacak duyuru ve açıklamaları takip edilmesi ve uyulması önem arz ediyor.

Eğer Hala Geçmediyseniz…

Buraya kadar söylediklerimiz e-faturaya geçmiş olan eczaneler için geçerli. Eğer, elektronik fatura uygulamasına henüz kayıt olmamış bir eczane veya sağlık hizmet sunucusu iseniz eski sistemde herhangi bir değişiklik olmayacak, SGK’ya yapılan mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceksiniz.

E-devlet uygulamalarını en fazla kullanan kurumlardan biri olan SGK’nın bu attığı adım da gerek eczanelerin gerekse de diğer sağlık hizmeti sunucularının işini kolaylaştıracak bir uygulama. Böylece elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacak.

Piyasadaki Meme Kanseri İlaçları Sıkıntısı için Tedbir Alındı

Meme Kanseri İlacına Erişimde Sorun Yaşanıyor

Bilindiği üzere, meme kanseri tedavisi sonrasında tamamlayıcı olarak kullanılan ve Türkiye pazarında bulunan iki ilaç bulunmakta. Bu ilaçlardan birini üreten firma bu yıl içerisinde üretimi azaltmış bulunuyor. Diğeri de bir süredir talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Mart-Nisan ayından bu yana piyasada meme kanseri ilacı bulunmasında sıkıntı yaşanmakta olduğu kamuoyuna yansıyor.

Piyasada sıkıntı yaşanan söz konusu ilaç eşdeğeri olan bir ilaç değil. Kanser tedavisi sonrası tamamlayıcı nitelikte bir ilaç. İlacın kamuoyunda bulunmaması çok önemli bir rahatsızlığa neden olmuş bulunmakta. Hastaların sosyal medya üzerinden örgütlenerek bazı eczanelerin stokçuluk yaptığı ve ilacı SGK üzerinden satmayarak karaborsa yaptıklarını yönünden Sağlık Bakanlığı’na şikayetlerde bulunduğu kamuoyuna yansıyan haberler arasında.

Sağlık Bakanlığı Denetim Başlattı

Sağlık Bakanlığı, meme kanseri tedavisinde kullanılan bu ilacın piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 31 eczanede geçen ay denetim yapmış bulunuyor. Denetim kapsamında öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim elemanları, İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerini mercek altına alarak, meme kanseri ilacının çok sayıda bulunduğu eczaneleri tespit etmişler. Sonrasında ise, İstanbul ve İzmir’deki 31 eczanede denetim yapılmış. Denetimlerde özellikle İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren bazı eczanelerin meme kanseri ilacını reçetesiz olarak ya da İTS bildirimi yapmadan “elden” sattıkları belirlenmiş bulunmakta.

Denetimlerde meme kanseri ilacını reçetesiz satan eczacıların gerekçe olarak “hastaların baskısı”nı gösterdikleri, hastaların ise “ilacı bulamayacağım” korkusuyla stok yaptıkları belirlenmiş. Keza denetimlerde, Ankara’daki bazı eczanelerin stoklarının İTS ile uyumlu olmadığı, İTS verilerinde daha az ilaç olduğu bilgisi yer almasına rağmen stoklarında daha fazla sayıda ilaç bulunduğu tespit edilmiş. Başkentteki bir eczanenin de ecza deposundan aldığı yüzlerce kutu ilacı, toptan satışla İstanbul’a gönderdiği ortaya çıkmış bulunmakta.

Denetimler sonucu meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İTS stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında cezai işlemler başlatılmış bulunuyor.

Devlet Yurtdışından İlaç Getiriliyor

Sorunun acil çözümü için de ilaç bizzat Sağlık Bakanlığı’nca yurtdışında getirtilmeye başlanılmış bulunmakta. Bakanlık yetkililerinden kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, verilen izinler kapsamında 113 bin kutu meme kanseri ilacı ithal edildi. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 259 bin kutu ilacın daha ithal edilmesi ve piyasadaki sıkıntının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Keza, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 12 Eylül 2017 itibariyle alınan bilgiye göre yurtdışından 15 bin kutu ilaç gelmiş bulunmaktadır. Eylül ayı sonuna kadar bu rakamın 93 bin kutuya ulaşması bekleniyor. Bu ise hastaların talebinin iki katını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı gerek piyasada sıkıntı yaşanan ilaç gerekse de diğer kanser ilaçlarının Türkiye’ye yerli üretimi konusunda da atım atmış bulunuyor. Bu konuda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜBİTAK ile protokol imzalamış bulunmakta. İlk yerli kanser ilacının 2018 itibariyle üretilmesi planlanıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g) ve 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 24.08.2017, 07.09.2017 ve 14.09.2017 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlaç Geri Ödeme Komisyonu Takvimi:

Ülkemizde 2010 yılından bu yana elektronik fatura (kısa adıyla e-fatura) uygulanmakta. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlanılan e-fatura getirdiği kolaylıklardan dolayı çok sevildi, kısa sürede yaygınlaştı. Günümüzde aldığımız ayakkabıdan satın aldığımız eve kadar hemen her sektörde e-fatura uygulandığını görmekteyiz.

E-fatura’nın birkaç faydası var: İlk olarak gereksiz kırtasiye ve kağıt israfı önleniyor. İkinci olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasında elektronik ortama geçilmiş oluyor. Üçüncüsü ise elektronik kayıtların hem saklanması hem onaylanması hem de denetimi kağıt ortamına göre çok daha kolay ve masrafsız. İşte bu nedenlerden dolayı ülkemizde birçok firma e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmiş bulunuyor.

SGK da Artık e-Faturaya Dahil

SGK ülkemizde en fazla fatura toplayan kamu kurumlarından biri. Bunun temel nedeni tabii ki eczaneler, optisyenler, hastaneler ve tıbbi cihaz satan firmalar. Tüm bu sağlık paydaşlarının fatura incelemeleri ve ödemeleri SGK’ya yansıdığından her ay milyonlara fatura SGK’nın arşivlerine giriyor.

İşte bu bürokratik yükten kurtulmak ve çağdaş standartlarda devlet hizmetine geçmek isteyen SGK 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olmuş bulunmakta.

SGK’ya e-Fatura Kesmek Zorunlu!

Ancak burada çok önemli bir nokta var: Elektronik faturaya yönelik Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunlu tutuluyor. Bu itibarla, 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı eczaneler ve diğer sağlık hizmet sunucularının SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri zorunlu.

Elektronik fatura ile ilgili uyulması gereken standart, format ve kurallar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunmakta. E-fatura düzenlerken bunlara özel olarak önem göstermek gerekiyor. Keza SGK açısından özellikle göz önünde bulundurulması istenen hususlar ise gerek SGK’nın resmi web sitesinde gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurulacak. Uygulamanın sorunsuz yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmaması bakımından yapılacak duyuru ve açıklamaları takip edilmesi ve uyulması önem arz ediyor.

Eğer Hala Geçmediyseniz…

Buraya kadar söylediklerimiz e-faturaya geçmiş olan eczaneler için geçerli. Eğer, elektronik fatura uygulamasına henüz kayıt olmamış bir eczane veya sağlık hizmet sunucusu iseniz eski sistemde herhangi bir değişiklik olmayacak, SGK’ya yapılan mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceksiniz.

E-devlet uygulamalarını en fazla kullanan kurumlardan biri olan SGK’nın bu attığı adım da gerek eczanelerin gerekse de diğer sağlık hizmeti sunucularının işini kolaylaştıracak bir uygulama. Böylece elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacak.

Piyasadaki Meme Kanseri İlaçları Sıkıntısı için Tedbir Alındı

Meme Kanseri İlacına Erişimde Sorun Yaşanıyor

Bilindiği üzere, meme kanseri tedavisi sonrasında tamamlayıcı olarak kullanılan ve Türkiye pazarında bulunan iki ilaç bulunmakta. Bu ilaçlardan birini üreten firma bu yıl içerisinde üretimi azaltmış bulunuyor. Diğeri de bir süredir talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Mart-Nisan ayından bu yana piyasada meme kanseri ilacı bulunmasında sıkıntı yaşanmakta olduğu kamuoyuna yansıyor.

Piyasada sıkıntı yaşanan söz konusu ilaç eşdeğeri olan bir ilaç değil. Kanser tedavisi sonrası tamamlayıcı nitelikte bir ilaç. İlacın kamuoyunda bulunmaması çok önemli bir rahatsızlığa neden olmuş bulunmakta. Hastaların sosyal medya üzerinden örgütlenerek bazı eczanelerin stokçuluk yaptığı ve ilacı SGK üzerinden satmayarak karaborsa yaptıklarını yönünden Sağlık Bakanlığı’na şikayetlerde bulunduğu kamuoyuna yansıyan haberler arasında.

Sağlık Bakanlığı Denetim Başlattı

Sağlık Bakanlığı, meme kanseri tedavisinde kullanılan bu ilacın piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 31 eczanede geçen ay denetim yapmış bulunuyor. Denetim kapsamında öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim elemanları, İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerini mercek altına alarak, meme kanseri ilacının çok sayıda bulunduğu eczaneleri tespit etmişler. Sonrasında ise, İstanbul ve İzmir’deki 31 eczanede denetim yapılmış. Denetimlerde özellikle İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren bazı eczanelerin meme kanseri ilacını reçetesiz olarak ya da İTS bildirimi yapmadan “elden” sattıkları belirlenmiş bulunmakta.

Denetimlerde meme kanseri ilacını reçetesiz satan eczacıların gerekçe olarak “hastaların baskısı”nı gösterdikleri, hastaların ise “ilacı bulamayacağım” korkusuyla stok yaptıkları belirlenmiş. Keza denetimlerde, Ankara’daki bazı eczanelerin stoklarının İTS ile uyumlu olmadığı, İTS verilerinde daha az ilaç olduğu bilgisi yer almasına rağmen stoklarında daha fazla sayıda ilaç bulunduğu tespit edilmiş. Başkentteki bir eczanenin de ecza deposundan aldığı yüzlerce kutu ilacı, toptan satışla İstanbul’a gönderdiği ortaya çıkmış bulunmakta.

Denetimler sonucu meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İTS stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında cezai işlemler başlatılmış bulunuyor.

Devlet Yurtdışından İlaç Getiriliyor

Sorunun acil çözümü için de ilaç bizzat Sağlık Bakanlığı’nca yurtdışında getirtilmeye başlanılmış bulunmakta. Bakanlık yetkililerinden kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, verilen izinler kapsamında 113 bin kutu meme kanseri ilacı ithal edildi. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 259 bin kutu ilacın daha ithal edilmesi ve piyasadaki sıkıntının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Keza, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 12 Eylül 2017 itibariyle alınan bilgiye göre yurtdışından 15 bin kutu ilaç gelmiş bulunmaktadır. Eylül ayı sonuna kadar bu rakamın 93 bin kutuya ulaşması bekleniyor. Bu ise hastaların talebinin iki katını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı gerek piyasada sıkıntı yaşanan ilaç gerekse de diğer kanser ilaçlarının Türkiye’ye yerli üretimi konusunda da atım atmış bulunuyor. Bu konuda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜBİTAK ile protokol imzalamış bulunmakta. İlk yerli kanser ilacının 2018 itibariyle üretilmesi planlanıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g) ve 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 24.08.2017, 07.09.2017 ve 14.09.2017 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlaç Geri Ödeme Komisyonu Takvimi: SGK tarafından oluşturulmuş bulunan İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışma usullerini belirleyen “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği”nin 7 (a) maddesi doğrultusunda 2017 yılı başvuru tarihleri 26.01.2017 tarihinde başlamıştı. Gelen talepler üzerine SGK, 2017/2. Dönem için 15.09.2017 olarak belirlenen son başvuru tarihini 02.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatmış bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak olan ilaç firmaları ve eczanelerin söz konusu tarihe kadar dilekçe ile başvurmalarını önemli hatırlatırız.

 SGK tarafından oluşturulmuş bulunan İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışma usullerini belirleyen “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği”nin 7 (a) maddesi doğrultusunda 2017 yılı başvuru tarihleri 26.01.2017 tarihinde başlamıştı. Gelen talepler üzerine SGK, 2017/2. Dönem için 15.09.2017 olarak belirlenen son başvuru tarihini 02.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatmış bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak olan ilaç firmaları ve eczanelerin söz konusu tarihe kadar dilekçe ile başvurmalarını önemli hatırlatırız.

İlgili Yazılar