Satış  baskısı altında sağlık Satış  baskısı altında sağlık
Değerli  meslektaşlarım; Mesleğimiz ile ilgili özellikle sosyal medya da paylaşılan tüm konuların  ilaç fiyatları üzerinde oluştuğunun farkındasınız herhalde. “Nasıl daha ucuza alınabilinir”, “Nasıl daha iyi... Satış  baskısı altında sağlık

Değerli  meslektaşlarım;

Mesleğimiz ile ilgili özellikle sosyal medya da paylaşılan tüm konuların  ilaç fiyatları üzerinde oluştuğunun farkındasınız herhalde. “Nasıl daha ucuza alınabilinir”, “Nasıl daha iyi fiyata
satılır” tarzında gelişen bu paylaşımlar maalesef  eczane eczacılığının önceliği haline gelmiş
görünüyor. Geçimini sağlama önceliğinin birçok şeyi geri plana attığının farkındayız. Şu
bir gerçek ki, ilaç fiyatları geriledikçe ekonomik olarak ayakta durmamız yani mesleğimizi yapabilmemiz güçleşmektedir.

Jenerik alanının düzensizliği yüzünden ülkede onlarca ayni kimyasal yapıda marka dolaşmakta bu da eczanelerin sermaye yapısına büyük darbe vurmaktadır. Jeneriklerin farmakolojik  isimleri ile üretilmesi  akılcılığını neden hala göstermedik bunu
anlamış değilim. Firma isimleri üzerinden  reçetelenebilecek olsa da bu, halk üzerinde
eşdeğerin anlamını pekiştirecek ve eczacı üzerindeki eşdeğer baskısı da ortadan
kalkacaktır. Devletin “eşdeğer verin” değişi bir şey değiştirmemekte insanlar
doktorlarının tercih ettiği marka ile tedavi olmak istemektedirler.

Bu anlamda  jenerik  mezarlığına dönüşen eczanelerimiz,  yeni ilaçlar için ek bir sermaye oluşturmak mecburiyetinde veya sürekli acil hizmet isteği içinde rafını dingin tutma isteği içinde olacaktır. Tabii ki bu isteği  ecza kooperatiflerinin dağıtım alanında onlar adına
yarattıkları avantaj adına hizmetin bir şekli olarak şimdilik yürümektedir. Ama çözümün bu olmadığı stok kalitesi ve seviyesinin her eczanemiz için düzgün olması gerektiği bilinmekte.

Dağıtımın bu kadar maliyetli olduğu bir ortamda kooperatifler sayesinde  bu avantaja
sahip özellikle küçük ve orta ölçekli eczaneler kooperatiflerine  çok daha sıkı bağlar içinde ancak gelecekte ayakta kalabilirler.

Satış baskısı altında sağlık bir hayaldir. Eczacılar olarak  mesleki bilgilerinizin karşılığını ilaç
üzerinden elde etmeye devam ettiğimiz sürece bilinen bir deyimle masa ile kasa
arasında sağlık üretimi gerçekleşemez.

Bir ilaç sanayicisinin dediği gibi salt tedavi ilaçları ile sektörün yürüyemeyeceği insanları sağlıklı tutmak adına da ilaç üretilmesi gerektiği  anlayışı yeni dünyada  kabul görmüş. Kabul görmüş bilimsel (yani klinik) tabanı olmayan bu ilaçların satışı ile nasıl bir sağlık ürettiğimizi
tartışmıyoruz. Ve bu ürünlerin reçeteli ilaçlar gibi biyoyararlanım testleri ve
içerik kontrolleri de yapılmadığından ülke ekonomisine ithalat ile ciddi zarar
verdiğini de düşünüyorum. Sağlık anlayışımız her kademede bilimsel bir
stratejinin üzerine inşa edilmezse toplum sağlığı satış baskısı altında kalmaya
devam edecektir.

1Sağaltım bu olmamalı…Saygılarımla…

İlgili Yazılar