Örgütlülük Örgütlülük
Örgütlülük ‘’Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanlar bulunan, mali ve maddi kaynaklar ile donatılan ve hukuksal bağlarla da hiyerarşik ilişkileri saptanan... Örgütlülük

Örgütlülük ‘’Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanlar bulunan, mali ve maddi kaynaklar ile donatılan ve hukuksal bağlarla da hiyerarşik ilişkileri saptanan canlı, dinamik, sosyal bir yapı, bir sistemdir. Burada dikkat edilmesi gereken iki temel nokta vardır. Örgütün bir sistem olması ve örgütlülüğün de doğalında gelişen bir sistemlilik olmasıdır. Sistemlilikten kasıt günün yirmi dört saatinin planlanmasından tutalım, yaşamın şekillendiği örgütün ortak amacının gerçekçiliğinin sorgulanmasına kadar her şeyi kapsar.’’

İnternetten örgütlülüğün ne demek olduğuna dair böyle bir metni sizinle paylaştım.

Çağımızda global dünyanın insanları birer rekabet makinesi haline getirip kendi amaçları uğruna kullanmasına karşı, örgütlenmek çok daha büyük önem taşımaktadır.

Özellikle, mesleğimizde, uzun yıllar öncesinden başlamak üzere oluşmuş örgütlenmemiz, bize bugüne dek büyük bir direnç oluşturmuştur. Ama zaman, acaba bizi bu anlamda nasıl etkiledi, bunu iyi irdelememiz gerek. Mesleğimiz adına kurduğumuz bu ortak alanlar gerçekten ortak bir stratejik hedefe yöneliyor mu? Yoksa zaman içinde nicelik olarak büyüyen ama nitelik anlamında savrulan bir noktada mıyız, buna bakmamız gerek…

Sosyal medya denilen platformların bence bir iyi tarafı; insanların fikir ve düşüncelerinin hangi yönde geliştiğini bu alanda az çok takip edebiliyorsunuz.

Dışarıdan bir gözle bakarsanız mesleğimiz guruplarında, ilaç alım satımından oluşan ortak alanlar dışında bir iletişim görünmemektedir. Her ne kadar TEB stratejik yaklaşımlarını yayınladıysa da genel de bunun meslek içi yansımaları nedense karşılık görmemiş gibi duruyor. Oysa hepimizin geleceği olacak bu yol yürüyüşü için bölge eczacı odalarında meslek içi eğitim gibi toplantılar yapılmalı ve eczacılar bu ortak hedefe kilitlenmelidirler. Örgüt bir sistem haline gelemez ise sistemlilik oluşamayacağına göre bir arada olan ama hedefi olmayan bir dağınıklık içinde olacağımız kesin. Bu şekilde gidersek birlikteliğimiz belli menfaat(sözleşme gibi) birlikteliği halinde kalır ki, bunu da yürütmek gerçekten zorlaşır.

O zaman görülüyor ki elimizdeki olanakları, kongrelerimizi,toplantılarımızı hep stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek durumundayız. Bu anlamda bir envanter gerçekleştirmek gerekiyor ve bu envanter mevcutlarının birbiri ile iyi entegre olmaları sağlanmalıdır. Yani fakültelerimiz, odalarımız, kooperatiflerimiz, derneklerimiz, birbirlerini ötekileştirmeden, hepsi ayni strateji doğrultusunda hareket edebilirlerse o zaman hedefimize ulaşabilir mesleğimiz adına olumlu bir gelişme sağlayabiliriz. Bu bizlerden sonra gelecek genç meslektaşlarımız için de bir gelişme alanı oluşturacaktır.

İlgili Yazılar