MEDULA ARIZALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ? MEDULA ARIZALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?
MEDULA, ülkemizde sağlık hizmetlerinin takip edildiği temel sağlık programı olarak artık herkes tarafından çok iyi biliniyor. Bu programı en çok kullanan kesim de eczacılar.... MEDULA ARIZALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

MEDULA, ülkemizde sağlık hizmetlerinin takip edildiği temel sağlık programı olarak artık herkes tarafından çok iyi biliniyor. Bu programı en çok kullanan kesim de eczacılar. Bu program üzerinden sağlık hizmeti alacak kişilerin kimlik bilgileri, hastalıkları, ilaçları ve ilgili diğer tüm bilgileri anlık olarak kayıt altına alınmakta, keza hizmet veya ilaç sunumu aşamasında SGK database’i sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişilere bu hizmeti alabileceklerine dair bir “onay” vermekte. Bu onaya “provizyon/takip onayı” deniliyor.

Serbest eczanelere ilaçlarını almak için başvuran vatandaşların da, daha önce hekimce reçetelendirilmiş bulunan ilaçlarını alabilmeleri için eczacılar tarafından MEDULA sisteminde provizyon kontrolü yapılıyor. SGK’ca verilen provizyon sonrasında ilaç, tıbbi malzeme ve diğer sağlık harcamaları karşılanıyor, karşılanan bu tedavi unsurları için eczanece SGK’ya faturalandırma yapılıyor. Gönderilen faturalar ise eczacının daha önce yaptığı tercihe göre SGK tarafından örneklem yöntemi ile kontrol ediliyor.

MEDULA Sistemden Onay Gelmeli!

Hastalar eczanelere ilaçlarını temin etmek için başvurduklarında süreç şöyle gelişiyor: İlaç almak için müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, SGK bilgi işlem sistemi olan MEDULA-Eczane provizyon sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınması bekleniyor.

SGK sisteminin provizyon vermesi halinde reçetelerde yazılan ilaçların karşılanması, SGK’ya fatura edilmesi ve SGK’ca ilaç bedellerinin ödenmesi mümkün. Bu konuda herhangi bir tereddüt kalmıyor. SGK sisteminden onay alınmadan ilaçların teslimi halinde ise SGK tarafından bu hizmetlere ait faturalar ödenmiyor, hatta bu gibi durumların tespiti halinde protokol hükümleri işletilerek eczaneye cezai yaptırım uygulanıyor.

İstisnai Haller Neler?

Normal koşullarda SGK sisteminden provizyon almak temel bir şart! Ancak buna rağmen bu genel kurala SUT ile getirilen bazı istisnalar var. SGK MEDULA bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, belirlenen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerekiyor.

MEDULA’dan provizyon alınmasa da sağlık hizmeti verilebilecek istisnai haller şunlar: Acil hal; iş kazası ile meslek hastalığı hali; trafik kazası; bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri; analık hali; afet ve savaş halleri ile grev ve lokavt hali; 18 yaş altı çocuklar ve tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler.

Hastanın belirtilen bu istisnai nedenler kapsamında olduğu tespit edilir ise ilacının verilmesinde bir sakınca yok. Tabii ki SGK’ya gönderilecek faturalara bu istisnai halleri ispatlayacak belgelerin mutlaka eklenmesi gerekiyor ki fatura incelemesinde sıkıntıya düşmeyin.

Sistem Arızalarından Yapılması Gerekenler

Ara sıra görülen bir diğer hal ise MEDULA bilgi işlem sistemi programının arıza vermesi ve internet üzerinden ulaşılamaması. İnternet üzerinden hizmet veren ve SGK’nın database’i üzerinden çalışan bu programın durması, erişelemez olması yada çökmesi gayet olası gibi durumlar özel olarak önemli. Zira ne yazık ki bu, teknik sorunlar nedeniyle çok sık da olmasa karşılaşılan bir durum…

Bu gibi durumlar için de bir provizyon istisnası daha getirilmiş bulunuyor. Ancak bu provizyon istisnasının Eczacı tarafından kontrol edilmesi zor, bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle ki, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında SGK sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetlerinin bedelleri SGK’ca ödeniyor. Bu gibi durumlarda işlemler internet üzerinden online yürütülemediği için faturaların manuel (elden hazırlanarak) düzenlenmesi gerekmekte.

Dikkat Edilmesi Gereken İpuçları

Peki, MEDULA sistemi çöktüğünden dikkat edilmesi gereken ipuçları neler? İlk olarak bu arızanın SGK’ca belgelendirilmesi ve ilan edilmesi zorunlu, eczacının bu hususu kontrol etmesi gerek. SGK, MEDULA sisteminin devre dışı kalması halinde bunu resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinde mutlaka yayınlıyor. Bu nedenledir ki, eczacıların SGK’nın resmi web sitesini sürekli olarak takip etmeleri önem arz ediyor.

Manuel faturalandırmada dikkat edilmesi gereken ikinci önemli unsur ise sağlık hizmeti alan kişiden taahhütname almak. Bu kişinin reçetede kendine ilaç yazılan kişi olması veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden biri olması gerekli.

Taahhütname özel bir önem arz ediyor… Zira daha sonra yapılan sorgulama sonucu kişilerin ilaç almaya müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili eczaneye ödeniyor ama SGK taahhütname veren kişiden bu borçların tahsili yoluna gidiyor.

Peki hastadan taahhütname almayı unutursanız ne olur? Eğer eczacı ilaç verilen kişiden taahhütname almamış ise bu takdirde borçlar Eczaneye kalabilmekte. Altını çizelim, hastanın reçete arkasına imzasının alınması yeterli değil, mutlaka taahhütname alınması gerekiyor.

Kutukutu

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2 maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 25.06.2016, 30.06.2016, 01.07.2016, 12.07.2016 ve 14.07.2016 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Ödeme Kapsamındaki Hepatit İlaçları Değişti: Bir süredir 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73 üncü maddesi gereğince oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonunun Hepatit C ilaçlarına ilişkin çalışmaları tamamlanmış bulunuyor. Alınan kararlar gereği SGK ödemesi kapsamındaki Hepatit-C ilaçları 18.06.2016 tarihinde yayınlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ile değiştirilmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Keza Kronik Hepatit C tedavisinde kullanılacak ilaçlarda yapılan değerlendirme sonucu, erişkin ve çocuk hastalara göre tedavi şemaları belirlenmiştir, bazı ilaçların tedavi sürecinden çıkartılması söz konusu olmuştur. Buna göre Kronik Hepatit C tedavisinde yer almayacak olan INCIVO 375 mg 168 Film Tablet ve VICTRELIS 200 mg 336 Sert Kapsül isimli ilaçlarla 18.06.2016 tarihinden önce tedavisi başlamış olan hastaların tedavileri, tedavi süresi sonuna kadar bir önceki Sağlık Uygulama Tebliği koşulları kapsamında devam edecektir.

“İmatenil” ve “Asetilsalisilik Asit” Etken Maddesi İlaçları: SGK Ödeme Komisyonunun 2015/1 inci dönem çalışmaları kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler ile “İmatenil” ve “Asetilsalisilik Asit” etken maddesine sahip ilaçların geri ödeme kapsamı 25.06.2016 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Değişiklikler Ek-4/A listesinde bazı eşdeğer gruplarında yapılan düzenlemelere göre; “İmatenil” etken maddesini içeren ilaçlar, KML(Kronik miyeloid lösemi), hipereozinofilik sendrom ve mastositoz tanılarında E454A, E454C, E454E eşdeğer gruplarında; ALL(Akut lenfoblastik lösemi) tanısında E454F, E454G, E454H eşdeğer gruplarında; GIST(gastrointestinal stromal tümör) tanısında E454B, E454D eşdeğer gruplarında ve “Asetilsalisilik asit” etken maddesini mono ve C vitamini ile kombine içeren ilaçlar, antitrombotik endikasyonlarında E084B, E084C eşdeğer gruplarında; antigribal/ağrı kesici endikasyonlarında E084G, E084H eşdeğer gruplarında olmuştur.

E-İmza İle Reçeteye Geçiş Süreci: Bilindiği üzere bir süredir ”SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete düzenleme uygulamasından, yalnızca e-imza ile reçete düzenlenmesine doğru bir geçiş süreci uygulanıyor. SGK’ca yapılan incelemede e-reçetelerin %90 oranında “Güvenli Elektronik İmza” ile düzenlendiği görülmekte olduğu, reçetelerin tamamının “Güvenli Elektronik İmza” ile düzenlenmesi hedeflendiği açıklanmış bulunuyor. Ancak geçiş süreci bir müddet daha sürecek: 01.07.2016 tarihinden itibaren halen gerekli teknik imkâna sahip olmayan hekimler için son defa olmak üzere talep alınmadan SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 01.10.2016 tarihine kadar “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete düzenlenmesine izni verilmiş bulunuyor. Son tarih olan 1 Ekim tarihini beklemeden tüm hekimlere e-imza almalarını ve reçetelerini bununla yazmalarını tavsiye edelim.

SGK Kaplıca Tesislerini Yayınladı: Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesi gereğince kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilmekteler, kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından SUT hükümleri çerçevesinde karşılanıyor. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerinse kaplıca tedavilerine ait bedeller SGK’ca karşılanmıyor. SGK, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel listesi 24.06.2016 tarihinde yayımlanmış bulunmakta. Kaplıca tedavisi olacak tüm okurlarımıza önemle hatırlatalım.

İlgili Yazılar