Manuel Reçetelerde Dikkat Edilecek Hususlar Manuel Reçetelerde Dikkat Edilecek Hususlar
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık bir yıl önce e-reçetelerin elektronik imzaya sahip hekimler tarafından yazılabilmesi uygulamasına geçti. MEDULA erişimi olan tüm hekimlerin mutlaka... Manuel Reçetelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık bir yıl önce e-reçetelerin elektronik imzaya sahip hekimler tarafından yazılabilmesi uygulamasına geçti. MEDULA erişimi olan tüm hekimlerin mutlaka hukuki olarak ıslak imza ile eşit olan güvenlik elektronik imza edinmeleri ve tüm reçetelendirme ve raporlandırma işlemlerini bu e-imza ile gerçekleştirmeleri zorunlu koşuldu.

Ancak, hekimlerin tümünün söz konusu sisteme geçmemelerinden dolayı gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için sistem birkaç kez ertelendi, eski sistem ile (yani SGK Kurumsal Hekim Şifresi ile) MEDULA üzerinden e-reçete yazılabilmesi sağlandı. Düzenlenen geçiş süreci artık sona ermiş bulunuyor. SGK, son yaptığı duyuru ile 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebilmesi uygulamasına tüm hekimler açısından geçmiş bulunuyor. Buna göre artık, özel veya kamu tüm sağlık hizmet sunucularındaki hekimlerin e-reçete düzenleyebilmesi için mutlaka elektronik imzaya sahip olması gerekiyor.

Elektronik İmza Kaybolursa Ne Olacak?

Elektronik imza sayesinde reçetelendirme ve muayene süreçlerinin tümüyle güvenlik hale getirilmesi hedeflemiş bulunmakta. E-imza kullanmak tüm hekimler için bir zorunluluk, yani tercihe bağlı değil.

Ancak şunu belirtelim: Hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı gibi durumlarda istisnalar uygulanabiliyor. Bu gibi durumlarda ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin veriliyor.

Ancak bu söylediğimiz ancak istisnai hallerde geçerli olmakta. Yoksa ilaç reçetelerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik olarak düzenlenmesi esas.

Hangi Reçeteler Manuel Yazılabilir?

Burada, eczacılar açısından özel bir önem arz ettiği için SUT hükümlerine göre hangi reçetelerin manuel olarak yazılabileceğini, e-reçete kapsamında olmadıklarını sıralayalım:

  • Yabancı ülkelerle yapılan ‘Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri’” kapsamında SGK tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler (Almanya sigortalılar hariç),

  • Majistral ilaç içeren reçeteleri,

  • Alerji aşıları reçeteleri,

  • İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

  • SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,

  • Acilde düzenlenen reçeteler,

  • Aile hekimleri tarafından ‘gezici sağlık hizmeti’ kapsamında düzenlenen reçeteler,

  • Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler.

Söz konusu bu reçete türleri istisnai kabul ediliyor ve bu reçetelerin manuel olarak düzenlenebilmesi mümkün oluyor. Ancak bunlar dışındaki reçetelerde e-reçete zorunlu.

Başhekim Onayı Aranıyordu

Burada akla gelen öneli bir konuyu çeşitli nedenler ile e-reçete düzenlenememesi hallerinde reçetelerin nasıl düzenleneceği oluşturuyor. MEDULA sisteminin çökmesi yahut da doktorların e-reçete yazacak e-imzaları olmaması hallerinde ne yapmak gerekmekte?

Öncelikle MEDULA sisteminin çalışmaması durumunu ele alalım. MEDULA’nın çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmesi gerekmekte. Keza bu şekilde düzenlenen manuel reçetenin mutlaka başhekimlik tarafından kaşe ve imza ile onaylanması gerekiyor. Özel tıp merkezleri ile özel diyaliz merkezlerinde ilgili mevzuatı kapsamında mesul müdür/başhekim olarak tanımlanan kişilerce de söz konusu onay işleminin yapılabilmesi mümkün.

Bu çerçevede başhekimlik onayı olmayan ikinci ev üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen manuel reçetelerin bedeli SGK’ca ödenmeyeceğinden sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerekmekteydi.

Doktor İmzası Yeterli Olacak

Öte yandan bu durumun hastanelerde yoğunluğa neden olması nedeniyle SGK yeni bir düzenleme yapmış bulunuyor. Buna göre, 27.10.2016 tarihinden itibaren, MEDULA Hastane sistemi yönetici ekranlarında sağlık hizmeti sunucuları başhekimlikleri tarafından sistemlerin çalışmadığının beyan edileceği alan tanımlanmış bulunuyor. Başhekimliklerce sistemlerin çalışmadığı tarih ve saatin bu alana kaydedilmesi gerekmekte olup gerekli kontroller SGK’ca ayrıca yapılıyor.

Yeni sistemde sistemlerin çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin bulunması ve bunun reçeteyi yazan hekim tarafından kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilerek onaylanması yeterli oluyor.

Bu şekilde gelecek reçetelerin eczaneler tarafından karşılanmasında da ödemeleri SGK’dan almak anlamında herhangi bir sıkıntı bulunuyor.

Artık Tüm Eczaneler Statik IP’ye Geçmek Zorunda

Sosyal Güvenlik Kurumu, bilgi işlem ve elektronik altyapı sistemleri en yoğun kullanılan kamu kurumlarından biri. SGK’nın doğrudan 79 milyonu ilgilendiren kayıt ve belgelere sahip olması yanında; sağlık hizmetlerinden sigortalılığa emeklilikten ilaç alımına kadar her türlü işlemin SGK üzerinden sağlanması da bu durumu güçlendiriyor.

Şüphesiz MEDULA dediğimiz online program SGK sağlık hizmetlerinin belkemiğini oluşturmakta. SGK’nın işlettiği ve yönettiği MEDULA üzerinden yaklaşık toplamda 40.000 dış paydaşa (hastane, eczane, optisyen) online hizmet verilmekte ve günlük işlem (provizyon, onay) hacmi yaklaşık 80 milyon işleme ulaşmakta. Üstelik bu işlemler; kişilerin sağlık verileri, sigortalılık verileri, kimlik verileri gibi önemli kişisel verileri taşıdığından ötürü özel bir önem arz ediyor.

SGK Siber Güvenliğe Önem Veriyor

Bu çerçevede, SGK bilgi güvenliği kapsamında günden güne yeni düzenlemeler yapıyor. Son düzenleme MEDULA kullanımları ile ilgili… Buna göre artık MEDULA kullanıcıları için kimlik ve erişim güvenliği açısından yeni bir katman oluşturulmuş bulunuyor. Bu güvenlik katmanı; SGK’ya veri gönderen sağlık hizmet sunucularının kullanıcı adı ve şifresi yanında IP kontrolünün de sağlanması. Başka bir ifade ile SGK’dan hizmet alan eczane, hastane gibi tüm sağlık hizmet sunucuları ve paydaşar IP bazında kayıt altına alacak.

Bu çerçevede, her sağlık hizmet sunucusunun (hastane, eczane, optik) internet çıkış IP’sini statik (sabit) IP ’ye dönüştürerek aşağıda yer alan ilgili uygulamadan girişini yapmakla ve her statik IP değişikliğini SGK’ya bildirmekle yükümlü tutulmuş bulunmaktalar. Veri gönderimi esnasında bildirilen statik IP ve MEDULA tesis kodu eşleştirmesi yapılıp, SGK’ya bildirilmeyen IP’lerden MEDULA’ya işleme izin verilmeyecek. Yani SGK provizyon ve onay verirken artık sizin IP’nizin de doğru olup olmadığını mutlaka kontrol edecek.

Kasım Ayında Mutlaka Geçin

SGK’dan yapılan duyuruya göre, her sağlık hizmet sunucusuna ilk etapta en fazla 3 statik IP bildirme hakkı tanınacak ve değişliklerin bağlı oldukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize yazılı başvuruları sonrası işleme alınması sağlanacak. 01.11.2016 tarihinden sonra MEDULA Tesis Kodu ve Statik IP (SGK’ya bildirilmiş olan) eşleştirme kontrollerine başlanıyor. Yani eczaneler dahil tüm sağlık paydaşları yeni sisteme en kısa zamanda adapte olmak zorunda.

Şunu özel olarak belirtelim: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ana sistemleri statik IP olarak çalışmakta. Keza piyasada kullanılan ADSL modemlerin çoğunluğu üzerinde de güvenlik katmanları bulunuyor. Bu nedenle Statik IP kullanmak eczane, hastane ve optisyenlik kurumları açısından bir siber güvenlik ihlali oluşturmamakta.

Tüm eczaneleri, faturalandırma aşamasında sorun yaşamamaları için Kasım ayı itibariyle MEDULA erişimi olan tüm bilgisayarlarının internet çıkış IP’lerini dinamik IP’den değiştirerek statik IP’ye geçmeleri ve bu numaraları gecikmeksizin SGK’ya bildirmeleri konusunda uyaralım.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2 maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 20.09.2015, 22.09.2016, 29.09.2016, 30.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016, 15.10.2016, 18.10.2016 ve 20.10.2016 tarihlerinde değiştirilmiştir. Değişiklikler ile bazı ilaçlar aktiflenir ve düzenlenirken, bedeli ödenecek bazı ilaçlar ise değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi Değişti: Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Ödeme Komisyonu kararı gereğince Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A), “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)”, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4- H) 12.10.2016 ve 15.10.2016 tarihinde değiştirilmiş bulunuyor. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlaç Geri Ödeme Komisyonuna Başvuru Süresi Uzatıldı: Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 10.02.2016 tarih, 29620 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği”nin 7 (a) maddesi doğrultusunda 2016 yılı başvuru tarihleri 28.03.2016 tarihinde duyurulmuştur. SGK,gelen talepler üzerine 2016/2. Dönem için 05.10.2016 olarak belirlenen son başvuru tarihini uzatarak 29.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış bulunuyor.

Özel Tıp Merkezleri Hizmet Başına Ödeme Yöntemine Geçti: 07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özel tıp merkezleri ile özel dal merkezleri tarafından verilen acil sağlık hizmetlerinin hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış bulunmakta. Yeni düzenleme 03.09.2016 tarihinden geçerli oldu. Bu çerçevede dönem sonlandırması yapmayan sağlık hizmet sunucuları yürürlülük tarihinden geçerli olmak üzere verdikleri acil sağlık hizmetlerine ilişkin vaka başı takiplerini iptal ederek hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılması gerekmekte.

İlgili Yazılar