LABORATUVAR SONUÇLARININ İNGİLİZCE YORUMLANMASI LABORATUVAR SONUÇLARININ İNGİLİZCE YORUMLANMASI
Ecz. Nihat Demirkol, laboratuvar analizlerinin yorumlanmasının eczanın hasta danışmanlığı rolündeki öneminden bahsederken, meslektaşlarına bu konuda faydalı olabilecek İngilizce kelime ve cümle kalıpları sunuyor. Laboratuvar... LABORATUVAR SONUÇLARININ İNGİLİZCE YORUMLANMASI

Ecz. Nihat Demirkol, laboratuvar analizlerinin yorumlanmasının eczanın hasta danışmanlığı rolündeki öneminden bahsederken, meslektaşlarına bu konuda faydalı olabilecek İngilizce kelime ve cümle kalıpları sunuyor.

Laboratuvar analizleri, hastalıkların tespiti, teşhisi ve tedavisinde oldukça kritik bir rol oynarken, aynı zamanda tedavinin etkinliğinin izlenmesine de yardımcı olmaktadır. Tedaviye yönelik kararların birçoğu, laboratuvar test sonuçlarına dayanılarak verilmektedir.

Günümüzde yurt dışındaki bazı ülkelerde eczacılara laboratuvar analizi istem yetkisi tanınırken, eczacıların laboratuvar analizi istemi, izlemi ve yorumlamalarında bulunabilmesine yönelik mesleki gelişim sertifika programları da açılmaya başlanmıştır.

Buna ek olarak, ABD’de advers etkiler sonucu hastaneye kaldırılan hastaların ciddi bir kısmında, sorunun klinik laboratuvar verilerinin gözardı edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Eczacılar olarak bu konudaki Mesleki İngilizce bilgimizi artırmamız, eczanelerimize gelen yabancı hastalarımızı laboratuvar testleri yaptırma konusunda hekime yönlendirme ve elde edilen laboratuvar sonuçlarının anlaşılması konusunda onlara yardımcı olabilmemiz adına büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde ve dünyada eczacının hasta danışmanlığı rolünün giderek daha da önem kazandığı bu dönemde, yabancı hastalarımızın laboratuvar analizi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin sorularının yanıtlanması, başta kendi ülkelerindeki eczanelerden bu kalitede bir hizmet almaya alışkın yabancı hastalarımız olmak üzere, tüm hastalarımızın gözündeki mesleki değerimizin artmasına ve eczacıların hasta sağlığını ön planda tutan sağlık danışmanı rolünün sağlaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, sizlere bu yazımda laboratuvar analizlerinde sık kullanılan kelime ve kelime gruplarının İngilizce karşılıklarının yanı sıra, yabancı hastalarınıza bu konuda danışmanlık hizmeti verirken sizlere oldukça yardımcı olabilecek örnek cümle kalıplarını derledim. Hazırlamış olduğum bu bilgilerin, siz değerli meslektaşlarıma yardımcı olmasını umuyorum.

SIK KULLANILAN KELİMELER

Kan almak: To draw blood

Kan tahlili: Blood Test

Kan tahlili sonucu: Blood test result

Tam kan sayımı: Complete blood count

Alyuvar sayısı: Red blood cell count

Akyuvar sayısı: White blood cell count

Kan pıhtılaşması: Blood clotting

İşaret etmek: To indicate

Ölçmek: To measure

Numune almak: To collect sample

Kan tahlili istemek: To order blood test

Test sonuçlarını yorumlamak: To interpret test results

İdrar: Urine

Dışkı: Stool

Vücut sıvıları: Body fluids

Böbrek: Kidney

Karaciğer: Liver

Karaciğer enzimi: Liver enzyme

Karaciğer hasarı: Liver damage

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri: Liver and kidney function tests

Hastalık göstergeleri: Disease markers

Anormal artış ve düşüşler: Abnormal increases and decreases

Yükselmiş protein seviyeleri: Elevated protein levels

Vücuttaki atık maddeler: Body wastes

Referans aralık: Reference interval / range

Antikor testleri: Antibody tests

Normal aralık: Normal range

Sağlıklı aralık: Healthy range

Sınırda yer alan test sonuçları: Borderline test results

Normal değerler: Normal values

Elektrolit tahlili: Electrolyte panel

Kan şekeri düzeyi: Blood sugar level

Açlık kan şekeri: Fasting blood sugar

Tokluk kan şekeri: Postprandial blood sugar

Vitamin eksikliği: Vitamin deficiency:

Tarama testi: Screening test

 

ÖNEMLİ KALIP CÜMLELER

Laboratuvar testine gitmeden önce hazırlık yapmalısınız.

You should prepare for the lab test beforehand.

Test nedeniyle bir gün öncesinde hiçbir şey yememeniz gerekebilir.

The test may require fasting the day before.

Sizden, test öncesinde bir şeyler yememeniz ve yalnızca su içmeniz istenebilir.

You may be asked not to eat and to drink only water beforehand.

Yiyecekler ve içecekler içerisindeki besinler test sonuçlarını etkileyebilmektedir.

Nutrients in the food and beverages could impact test results.

Test öncesinde hiçbir şey yememek, test sonucunun doğruluğunu artırmaktadır.

Fasting improves the accuracy of the test.

Kullandığınız ilaçlar, sigara kullanımı ve stres altında olmak, test sonuçlarınızı etkileyebilir.

Medicines you are taking, smoking or being under stress can affect your test results.

Değerlerinizin doğru çıkması adına, doktorunuzun talimatlarına uymalınız.

To get accurate readings, you should follow your doctor’s instructions.

Doktorunuz, düzenli sağlık kontrolünüz için kan tahlili yapılmasını isteyebilir.

As part of a regular health checkup, your doctor may order blood work.

Kan tahlilleri, kanınızda bulunan farklı maddelerin düzeylerinin normal aralıkta yer alıp almadığını göstermektedir.

Blood tests show whether the levels of different substances in your blood fall within a normal range.

Anormal sonuçlar, bir hastalığın işareti olabilir.

Abnormal results might be a sign of a disorder or disease.

Sonucunuz referans değerler dışında olsa bile herhangi bir sorununuz olmayabilir.

It is possible to have a result that is different than the reference range even though nothing is wrong with you.

Bir testin sonucunun pozitif olması, test edilen maddenin ya da hastalığın mevcut olduğunu göstermektedir.

A positive test result means that the substance or condition being tested for was found.

Bu test size, genel sağlık durumunuz hakkında bilgiler verebilir.

This can give you insight into your general health.

Bu test, ciddi sağlık sorunlarının olup olmadığının araştırılmasına kullanılmaktadır.

This test can be used to look for some serious health problems.

Sonuçlarınızı, testi yaptırdıktan 2 saat sonra alabilirsiniz.

You can get your results back 2 hours after you take the test

Sonuçlarınızda anlamadığınız bir yer olursa daima bana sorabilirsiniz.

If you don’t understand something in your results, you can always ask me.

Sonuçlara göre D vitamini eksikliğiniz olduğu görülüyor. D vitamini takviyesi almayı düşünmelisiniz.

According to your lab results, you have a vitamin D deficiency. You should consider taking vitamin D supplements.

Test sonuçlarınız normal aralığın altında. Hipotrioidi hastası olabilirsiniz. Doktorunuz size uygun olan ilaçlar konusunda bilgi verecektir.

Your scores are below the normal range. You may be suffering from hypothyroidism. Your doctor will advise you on appropriate medication.

A1C testi, diyabet hastalığının teşhisinde ve hastalığı ne kadar iyi bir şekilde yönetebildiğinizin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

A1C blood test is used to diagnose diabetes and to gauge how well you’re managing your diabetes.

Kanınızda çok fazla protein olması, kronik bir enfeksiyon ya da inflamasyona işaret edebilir. Doktorunuz bu konuda size daha ayrıntılı bilgiler verecektir.

Too much protein in your blood can be a sign of chronic infection or inflammation. Your doctor will give you more details about it.

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğerinizin ne kadar iyi bir şekilde çalıştığını ölçer.

Liver function tests measure how well your liver is performing.

ALT seviyelerindeki artış, karaciğer hasarının göstergesi olabilir.

An increase in ALT levels may indicate liver damage.

GGT, kanda yer alan bir enzimdir. Normalin üstünde bulunması, karaciğer ya da safra kanalı hasarına işaret edebilir.

GGT is an enzyme in the blood. Higher-than-normal levels may indicate liver or bile duct damage.

Bilirubin testi, karaciğerinizin sağlığının test edilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Bilirubin testing is done to check the health of your liver.

Protrombin zamanı testi, kanınızın ne kadar hızlı bir şekilde pıhtılaştığını gösterir.

A prothrombin time test measures how quickly your blood clots.

INR’nin önerilen aralıktan yüksek olması, kanınızın istenenden daha yavaş şekilde pıhtılaştığı anlamına gelmektedir.

If the INR is higher than the recommended range, it means that your blood clots more slowly than desired.

Genel olarak, kandaki yüksek üre nitrojen seviyesi, böbreklerinizin düzgün çalışmadığını göstermektedir.

Generally, a high blood urea nitrogen level means your kidneys aren’t working well.

Doktorunuza, buna sebep olan faktörlerin neler olduğunu ve kontrol altına almak için neler yapabileceğinizi sorabilirsiniz.

You can ask your doctor what causes the damage and what you can do to control it.

Demir seviyeniz çok düşük görünüyor. Anemi olabilirsiniz.

Your iron level seems to be too low. You could have anemia.

LDL değeriniz 200 ve bu değer oldukça yüksek kabul ediliyor. Doktorunuz büyük ihtimalle size, yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızın yanı sıra statin kullanmanızı önerecektir.

Your LDL is 200 and it is considered very high. Your doctor will most likely recommend a statin in addition to making healthy lifestyle choices.

Laboratuvar sonuçlarınıza göre B12 eksikliğiniz bulunmakta. Bu sorunu, yeterli miktarda et, süt ürünleri ve yumurta yiyerek önleyebilir ya da B12 besin takviyeleri alabilirsiniz.

According to your lab results, you have vitamin B12 deficiency. You can prevent it by eating enough meat, dairy products and eggs or you can take B12 supplements.

İlgili Yazılar