B2 Vitamini
Vitaminler, normal metabolizma için küçük miktarlarda gerekli olan, organik bileşiklerdir. Vitaminler (D vitamini hariç), insanlar tarafından sentezlenemediğinden, metabolizma bozukluklarını önlemek için diyetle alınmaları gerekmektedir. Vitamin eksikliği, kan testleri ile tespit edilebilir ve eksiklik metabolik değişikliklere yol açabilir. Altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan ya da oldukça kısıtlı diyetleri olan hastalar... Detaylar
B1 Vitamini
Vitaminler, normal metabolizma için küçük miktarlarda gerekli olan, organik bileşiklerdir. Vitaminler (D vitamini hariç), insanlar tarafından sentezlenemediğinden, metabolizma bozukluklarını önlemek için diyetle alınmaları gerekmektedir. Vitamin eksikliği, kan testleri ile tespit edilebilir ve eksiklik metabolik değişikliklere yol açabilir. Tipik batı diyetlerinde vitamin eksikliği prevelansı, özellikle yaşlı erişkinlerde genel olarak tahmin... Detaylar
Güneş Koruyucu Ürünler
Güneş ışığı, D vitamini sentezi için gereklidir. Aynı zamanda psikoloji üzerinde olumlu etkileri vardır. Ama ultraviyole (UV) radyasyon (290-400 nm), güneş yanığı, foto-yaşlama ve cilt kanseri dahil olmak üzere insan derisi üzerindeki çeşitli akut ve kronik zararlı etkilerden sorumludur. Dünya yüzeyine ulaşan UV radyasyonunun yaklaşık yüzde 95’i ultraviyole A’dır... Detaylar
Ramazan’da İlaç Kullanımı
Tüm İslam aleminin en önemli ayı Ramazan ayındayız. Ramazan ayında hastalar ibadetlerini yaparken aynı zamanda ilaç tedavilerini aksatmamalıdırlar. Özellikle Ramazan ayının yaz aylarına gelmesi, çok uzun süre oruç tutulması bazı ilaç tedavileri ve hastalıklar için sorun olabilir. Bu nedenle düzenli ilaç tedavisi alan hastalar muhakkak Ramazan ayından önce doktorları... Detaylar
Yaşlılarda İlaç Kullanımı
Bilimin hızla ilerlemesi, tanı ve tedavide kullanılan tıbbı cihazların gelişmesi ve ilaçların artması, beklenen yaşam süresinin uzamasını sağlamıştır. Günümüzde yaşlı popülasyonu giderek artmaktadır. 2007 yılında 65 yaş ve üzeri kişi sayısı yaklaşık 5 milyondur (%7,1) ve Türkiye İstatistik Kurumu bu sayının 2025 yılında 7,9 milyona çıkmasını beklemektedir. ABD’de ise... Detaylar
Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu
Mevsimsel duygudurum bozukluğu (MDB) terimi, belirli mevsimlerde düzenli olarak görülen majör depresyon, mani veya hipomani dönemleri ile seyreden psikiyatrik bir tablodur. En sık görülen MDB formu kış depresyonudur ve sonbahar veya kışın başlayıp tekrar tedavi edilmediği takdirde, genellikle aşağıdaki ilkbahar veya yaz mevsiminde tekrarlayan unipolar depresyon epizodları ile karakterize... Detaylar
Balık Yağı ve Faydaları
Balık Yağı ve Faydaları Ekolojik çalışmalar, Gröland Eskimolarının deniz mahsullerden oldukça zengin beslenmelerinin koroner kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranın çok düşük olması ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur1. Daha sonraki yapılan çalışmalarda ise deniz ürünlerinin sağlık üzerine etkisi araştırılmıştır ve deniz ürünlerinde bulunan uzun zincirli n-3 çoklu doymamış yağ asitleri... Detaylar
Çocuklarda Diyabet ve Hipoglisemi
Çocuklarda Diyabet ve Hipoglisemi  Tip 1 Diyabetes Mellitus (T1DM) çocukluk çağında görülen kronik hastalıkların en yaygın olanıdır. Diyabet özelliklede küçük yaşlardaki çocuklarda hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen, anne ve babayı korkutan bir hastalıktır. Ama günümüzde doğru uygulanan bir insülin tedavisi ile hastalar sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilirler.... Detaylar

İlgili Yazılar