Ekonomik Krizde Düşünceler Yeniden… Ekonomik Krizde Düşünceler Yeniden…
Değerli meslektaşlarım, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum açığa çıktıktan sonra tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmeler beklenmektedir. Maalesef yıllarca yazılıp çizilmesine... Ekonomik Krizde Düşünceler Yeniden…

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum açığa çıktıktan sonra tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmeler beklenmektedir.

Maalesef yıllarca yazılıp çizilmesine rağmen eczacılık mesleğinin ilaç fiyatlarına endeksli halde olması şimdi tüm eczane eczacılarını kara kara düşündürmektedir. Yıllar önce standart bir kar marjını kabul etmeyip ilaç üzerindeki ticaret marjını kabul edince şimdi ilacın ticari her hareketinde zorluklara göğüs germek durumunda kalmaktayız. İlacın ne kadar metalaştığı böyle günlerde daha belirgin hale gelir. İşte, bugünlerde bir ilaç firması ile ürün bazında yaşananlar da geldiğimiz noktaya iyi bir örnek. Ama malum fıkra sarı öküzü verince artık çokta yapacak bir şey kalmıyor kınamaktan öte…

Son yıllarda çeşitli internet siteleri ile ilacın ticaretini ön plana çıkarıp tüm enerjimizi ona vakfedince işin püf noktası olan eczacı meslek hakkından iyice uzaklaştık. Siyasi otorite de bizleri birinci basamak sağlık hizmetine almayıp doğabilecek mesleki kazanımlarımızdan özenle uzaklaştırdı.

Şimdi sıra yıllar önce bunu fark edip klinik eczacılık modeline geçen ABD eczacıları nasıl bir dönüşümle bugün tekrar eczacılık yapmaya başlamışlar deneyimini incelemeye geldi.

Odalarımız ve TEB süratle bu modeli hayata geçirmeye çalışmalılar. Üniversitelerimizde eczane eczacılığı düzeyi yeni bir akademik kariyer olarak betimlenmeli ve o düzeyde yetişen eczacılar ortaya konacak yeni model eczaneleri açma hakkına erişmeliler. Eğer bu dönüşümü yapamaz isek piyasa (maalesef bu kelimeyi kullanmak mecburiyetindeyim) mesleği yavaş yavaş veya belki de hızla tüketecek…

Bakın yıllarca ülkemizde defalarca toplantılarda mesleğimizin bir çıktısını dile getiriyoruz kısaca farmakovijilans dediğimiz konu mesleğimiz uygulama biçiminin nasıl olması konusunda gerekli tanımı yapar.

Farmakovijilans “günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanabilir.

Bu kadar kongre bu kadar toplantı sonucunda bu konuda ne kadar ilerledik diye bakarsak mesleğimizde ne kadar geliştiğimizi de anlamış oluruz. İşte, mesleğimizin idamesi için gerekli gelir kaynaklarını bu işlemler üzerine inşa edemezsek, biz her ekonomik krizde sonbahar yaprakları gibi sallanmaya devam ederiz.

Eyvah; vadeler geri çekilir mi,

Eyvah; iskontolar ne olacak,

Eyvah; ilaç bulabilecek miyiz,

Eyvah; SGK ödemeleri aksar mı,

Eyvah ki, ne eyvah…

Saygılarımla…

 

İlgili Yazılar