Eczanelerde Kimlik Kontrolüne Dikkat Eczanelerde Kimlik Kontrolüne Dikkat
Ülkemizde çalışan, emekli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerin sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu koruması altında bulunan kişilerse... Eczanelerde Kimlik Kontrolüne Dikkat

Ülkemizde çalışan, emekli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerin sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu koruması altında bulunan kişilerse Sağlık Uygulama Tebliği esasları ve usullerine göre düzenlenen reçetelerini Türk Eczacılar Birliği (TEB) üyesi serbest eczanelerden temin edebiliyorlar. Bu şekilde temin edilen reçete bedelleri de SGK tarafından karşılanıyor.

SGK ile ilaç temini konusundaki iş ve işlemler ise 2018 yılı SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacılar Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümlerine göre yürütülmekte.

SGK sağlık hizmetlerinin sunumu açısından gerek hastanelerde gerekse de eczanelerde kimlik tespiti özel önem arz eden bir konu. Eczacı okurlarımızdan sıkça soru aldığımız bu konuyu eczaneler açısından ayrıntılı olarak açıklayalım.

 

Kimlik Tespiti Yapmaz Zorunlu

Sağlık hizmetlerinin sunulması sırasında kimlik tespiti, hem sağlık hizmetinin doğru bir şekilde ve hasta olan kişiye sunulduğuna dair belgelendirilmesi yönünden hem de SGK’nın sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi yönünden önem arz ediyor.

SGK, sağlık hizmetlerinin haksız yere sunulmasının önüne geçmek üzere hastanelerde önceki yıllarda biyometrik tanıma sistemlerini yürürlüğe koyarak önemli değişiklikler yapmış bulunmakta.

Eczanelerdeki kimlik tespiti ise biyometrik tanıma sistemleri ile değil, kimlik kontrolü şeklinde oluyor. Kimlik kontrolü ile, MEDULA sistemine girilen faturaların dayanağı olan reçete muhteviyatının ilgili hastaya yada hasta yakınına teslim edildiğinin belgelenmesi sağlanıyor.

 

Reçetede Bulunması Gereken Bilgiler

Peki kimlik kontrolü nasıl yapılmakta? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: SGK protokolü gereğince reçetelerde hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, reçete tanzim tarihi ile MEDULA takip numarası veya protokol numarası yer alması zorunlu bilgilerden. Ayrıca ilaç temin aşamasında T.C. Kimlik Numarası ve MEDULA takip numarası/elektronik reçete numarasının MEDULA eczane provizyon sistemine girilmesi gerekiyor.

SGK Eczane Protokolüne göre reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, imzası ve “…. kalem ….kutu ilacı aldım” ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alması gerekiyor. Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişininse ilaçları teslim alırken reçeteye parmak izinin alınması gerekli. Bu işlemler sonrasında ise reçetelerin arka yüzüne eczane kaşesi basılacak ve eczacı tarafından imzalanacak.

 

Yurtdışı Sigortalılarında Kimlik Kontrolleri

Burada akla gelen bir başka hukuk Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan kişilerin ilaç teslimi sırasında yapılması gereken kontroller. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS’ye karekod bildirimi yapıldığına dair çıktı reçeteye eklenecek olup, ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılması gerekiyor.

Yurtdışı sigortalılarından TC Kimlik Numarası veya YUPASS ile MEDULA sisteminden provizyon alınması halinde ise genel usullere göre kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra ilaçların karşılanması mümkün bulunuyor.

 

Doğru Kişiye İlaç Teslim Etmenin Önemi

Reçete muhteviyatı, SGK Protokol hükümlerine göre reçete sahibi/ilaçları alana eczacı tarafından teslim edilmeli. İşte kimlik kontrolü de tam burada devreye giriyor. İlaçların doğru kişiye teslim edilip edilmediği ya da doğru ilacın eksiksiz olarak verilip verilmediğinin denetlenmesi bu sayede yapılabiliyor.

SGK Müfettişileri/Denetmenlerinin sıkça denetledikleri konulardan olan sağlık hizmetlerinin alınıp alınmadığı veya ilacın temin edilip edilmediği konusundaki incelemelerde ilacın doğru kişiye teslim edilip edilmediği ilk bakılan hususlardan biri.

İlaç teslim işlemi, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. Kimlik Numarasının ve istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili diğer ek doğrulama bilgilerinin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış oluyor. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılıyor. Ancak şunu belirtelim, kimlik kontrolü doğru yapıldı ise teslime ilişkin herhangi bir belge aranmamakta.

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 30.08.2018, 06.09.2018, 13.09.2018, 15.09.2018, 20.09.2018 ve 27.09.2018 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

e-Reçete’ye Geçiş Sistemi Tamamlanıyor: ​SGK tarafından yapılan duyuru ile, 01.10.2018 tarihinden itibaren 1. Basamak sağlık hizmet sunucularında (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçileceği duyurulmuş idi.

Bu duyurulara binaen 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan başvurulara göre hekimlerin bilgileri SGK tarafından oluşturulan tesis kodlarına tanımlanmıştır. Tanımlama yapılan tesis kodları şöyledir: Kurum Poliklinikleri tesis kodu 11<İl_Kodu>9901, Belediye Poliklinikleri tesis kodu 11<İl_Kodu>9900, Huzurevleri tesis kodu 11<İl_Kodu>9902 ve Medikososyal Poliklinikleri tesis kodu ise 11<İl_Kodu>9918 olarak uygulanacaktır.

Belirtilen 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren bu tesis kodlarında tanımlı olmayan hekimlerce yazılmış reçeteler karşılanmamaktadır. Ancak MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi, kaşe, bilgisayar çıktısı ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından ıslak imza ile onaylandığı manuel reçetelerin sözleşmeli eczanelerce girişine izin verilecektir.

İlgili Yazılar