Eczacının Yeni Rolleri Eczacının Yeni Rolleri
Ecz. Vecihi Özerdemli Eczacı Dergisi’ne özel yazdı Değerli meslektaşlarım, Geçtiğimiz hafta mesleğim adına çok verimli bir gün yaşadım. Aynı gün Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültemizde... Eczacının Yeni Rolleri

Ecz. Vecihi Özerdemli Eczacı Dergisi’ne özel yazdı

Değerli meslektaşlarım,

Geçtiğimiz hafta mesleğim adına çok verimli bir gün yaşadım. Aynı gün Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültemizde değerli hocam Prof. Dr. Hande Gürer Orhan ile birlikte son sınıf öğrencilerine eczacılığın bugününü ve eczanelerimizin geleceğini anlattık, sonrasında da değerli hocam Prof. Dr. Levent Üstünes ile eczacıların geleceğindeki en önemli seviye olan klinik eczacılığı konuştuk.

Öğrencilerimizle paylaştığım çalışmalarımda her zaman dikkatle üzerinde durduğum konu eczacıların sağlık hizmetindeki yeni rolüdür. Çeşitli makalelerden topladığım verilerle bu görevleri tasnif ettiğimde büyük bir kesimini halen ülkemizde tatbik edemediğimiz görülüyor. Bunlar bir anlamda birinci basamak sağlık hizmetinde olduğumuzda meslek hakkı oluşturacak kazanımlarımız olarak da görülebilir.

Sırasıyla ele alındığında;

-Koruyucu hekimlikte, taramalarda danışmanlık.

-Kronik hastalıkların takibi,

-Hastaların tedavi eğitimleri,

-İlaç güvenirliği ve klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamalarında oluşan sorunların nedenlerinin saptanması, tanınması, araştırılması ve kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması (Farmakovijilans)

-Psikotrop ilaçların denetimini sağlamak,

-Aşılama kampanyalarının takibi (Bazı ülkelerde uygulama başladı)

-Satışı özel izne tabi ilaçların denetimi ve verilerin derlenmesi,

-Hastanın kendi kendine tedavi hakkı konusunda danışmanlık,

-Kullanılmayan ilaçların çevreye olan zararlarında danışmanlık ve imhasını sağlamak,

-İlaçların biyoyararlanım sürecini gözlemek raporlamak,

-Sahte ilaç konusunda denetleme…

Bu konuların her birini teker teker irdelemek ve hayata geçirmek birinci basamak sağlık hizmetinde önemli bir adımdır. Listeyi irdelediğinizde birçok işlevin bizim mesleki hayatımıza daha girmediğini göreceksiniz. Ama bunların tümünün, yeni bir çağa girecek olan ilaç dünyasını yakalamak için birer altyapı olarak ne denli önemli olduğu açık.

Farmakovijilans ve veri derleme ile bunun halk sağlığında istatistik değerleri hem ilacın hem de mesleğin değeri açısından önemli bir basamaktır. İlaç sosyal bir ürün ise bu basamakları hızla çıkmak gerekmektedir. Yakın gelecekte kişiye özel ilaç gerçeğine hazırlanacak bir klinik eczacılık modeli ancak bu basamakların sonunda hayat bulacaktır.

Ecz. Vecihi Özerdemli

 

 

 

 

 

İlgili Yazılar