Eczacıların Beklentileri Neler? Eczacıların Beklentileri Neler?
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmetleri karşılanan genel sağlık sigortalılarının ilaçları serbest eczaneler tarafından temin edilmekte. SGK ile serbest eczaneler arasında... Eczacıların Beklentileri Neler?

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmetleri karşılanan genel sağlık sigortalılarının ilaçları serbest eczaneler tarafından temin edilmekte. SGK ile serbest eczaneler arasında düzenlenen protokol hükümlerine göre de ilaç bedelleri karşılanmak ve kurumca eczanelere ödemeler yapılmakta.

Geçtiğimiz yıl Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile SGK arasında imzalanmış bulunan ve iki artı iki yıl yürürlükte kalması öngörülen sözleşmede revizyon beklentileri eczacıların gündeminde. Peki eczacılar hangi alanlarda iyileştirme bekliyor, temel sorunlar neler? Bu ayki yazımızı bu konuya ayırdık.

Mali İyileştirme Yapılması

SGK ile eczacılar arasında geçtiğimiz yıl yapılmış bulunan protokol gereğinde yıllık enflasyon oranında artış yapılması gereği bulunuyor. Eczacılar söz konusu artışın enflasyon üzerinde gerçekleştirilerek eczacıların mali durumunda ekonomik krizin etkilerini gidererek şekilde iyileştirme yapılması beklentisi içerisinde.

Özellikle düşük cirolu eczanelere geçtiğimiz yıl yapılan sözleşme ile getirilen sıfır iskonto oranı kaynaklı düzenlemenin genişletilmesi arzu ediliyor. Bu kapsamda özellikle orta baremdeki eczanelerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesi amacıyla yıllık cirosu 700-900 bareminde olan eczanelerin iskonto oranlarında veya reçete hizmet bedellerinde iyileştirme yapılması talepler arasında.

Majistral İlaçlar Konusunda Beklentiler:

Majistral ilaç tarifesi Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmasına karşın söz konusu değişiklik henüz SGK tarafından gerçekleştirilmemiş bulunuyor. Konunun SGK Fiyatlandırma Komisyonunda acilen görüşülerek karara bağlanması ve majistral ilaçlarda pozitif yönlü bir güncellenmenin yapılması temel taleplerden birini oluşturuyor.

Medikal Malzemelerin Satışı:

Bilindiği üzere medikal malzemelerin satışı halen SGK ile medikal malzeme firmaları arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi kapsamında medikal firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Eczacıların bu alandaki temel bir beklentisi eczanelerde medikal malzeme satışının başlanması için SGK ile sürecin hızlanması. En önemli sağlık danışmanı olan eczacıların medikal malzemeleri hastalara sunması ile hem bir yandan güvenli bir sağlığa erişim kanalı açılmış olacak hem de eczanelerin ekonomik krize karşı güçlendirilmesi mümkün olacak.

AFAD Reçetelerinin İncelenmesinde Yaşanan Sorunlar:

Bilindiği gibi ülkemizde 3,5 milyona yakını Suriyeli sığınmacılar olmak üzere önemli ölçüde göçmen bulunuyor. Türkiye dünyanın en fazla mülteci barındıran ve mültecilere en yüksek hizmeti sunan ülkesi haline gelmiş durumda. Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların sağlık giderleri ve reçeteleri devletimiz tarafından karşılanmakta. SGK tarafından fatura inceleme kontrolleri yapılan Suriyelilere ait reçetelerin bedelleri AFAD tarafından eczanelere ödeniyor.

Eczanelerin bu alanda yaşadığı iki temel sıkıntı var. İlki zaman zaman farklı SGK birimlerinin farklı inceleme kriterleri belirlemesi. İkincisi ise AFAD tarafından ödemelerin zaman zaman 90 günün çok üzerinde geciktirilmesi. Eczacıların temel beklentisi AFAD reçetelerinin incelenmesinde objektif kriterlerin geçerli olması ve ödemelerin eczaneleri mağdur etmeyecek kısa bir vade içerisinde yapılması.

SUT İnceleme Kriterlerinin Belirlenmesi:

Eczanelerin yaşadığı temel sıkıntılardan birini SGK’nın farklı birimlerinin SUT’un inceleme kriterlerini farklı yorumlaması oluşturuyor. Eczacıların temel bir talebi SGK’nın SUT’un basitleştirilmesi ve inceleme kriterlerinin objektif ve süistimale açık olmayan kriterlere bağlanması. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca SUT’un düzenlenmesi ve sadeleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünün müjdesini buradan verelim.

Er-Erbaş reçeteleri ve gurbetçi reçetelerinde yaşanan sorunlar:

Geçmişte Savunma Bakanlığı tarafından karşılanan er ve erbaş reçeteleri son düzenlemeler ile GSS kapsamına alınmış bulunmakta ve bu gibi reçetelere ait ödemeler SGK tarafından yapılıyor. Ancak askeri birliklerdeki ilaç temini, dağıtımı ve teslimi konusundaki eşgüdümsüzlük nedeniyle ilaç fiyat farklarının eczaneler tarafından alınamadığı uygulamada sıkça rastlanılan bir durum. Eczanelerin ucuz eşdeğer ilaçları tercih ettikleri görülmekte. Ancak bu konunun da sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulması eczacıların beklentileri arasında.

Piyasada Bulunmayan İlaçlar:

Piyasada bulunmayan ilaçlar konusu da eczacıların beklentileri arasında. Ne yazık ki ilaç piyasasının düzgün regüle edilememesinden ve bir takım ilaç firmalarının/ dağıtıcı depoların etik hareket etmemesinden kaynaklana bir şekilde sık sık piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili şikayetler alınıyor. Eczacı ile hastanın karşı karşıya kalmasını getiren bu durum birçok eczacının temel sorunlarından birini oluşturuyor. Eczacıların temel bir talebi piyasada bulunmayan ilaçların takibi ve control konusunda SGK tarafından etkin ve sürdürülebilir ve takip sisteminin kurulması.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g) ve 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 22.02.2017, 24.02.2017, 02.03.2017, 09.03.2017, 15.03.2017 ve 23.03.2017 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Kaplıca Tesislerinin Listesini Yayınladı: Bilindiği üzere, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’un 2.4.4..J bendi uyarınca doktor tarafından gerekli görülen kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak SGK’nın kaplıca tedavileri ile ilgili bedelleri karşılanabilmesi için söz konusu kaplıcalarında Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen bir tesis olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller ise SGK’ca karşılanmamakta. SGK Mart ayı içerisinde yaptığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesisleri ilan etmiş bulunuyor. Kaplıca tedavilerinin bedellerini SGK’dan isteyecek hastalarımıza güncel listeye göz atmalarını şiddetle tavsiye ederiz. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Fatura İnceleme Yönetmeliği Değişti: SGK tarafından eczaneler dahil sağlık hizmet sunucularının faturalarının incelenmesinde kullanılan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede fatura bedellerinin ödenmesi ile ilgili uygulamalar değişmiş bulunuyor. Yeni değişiklik ile SGK’nın daha önce yayınlamış olduğu 2012/18, 2012/36 ve 2013/23 sayılı genelgeler, 08/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

SUT’un İlaçla İlgili Maddelerinde Değişiklik Oldu: 18 Şubat 2017 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ta yapılan değişiklik ile “İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” usulleri değişmiş bulunuyor. Buna göre, artık sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerli sayılacak. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacak.

Öte yandan SGK tarafından süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hasta mağduriyetini önlemek açısından bu yeni hükümden istisna tutulmuş bulunuyor. Buna göre SGK daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen “aflibersept” etken maddeli ilaçlar Ek-4/A listesine dahil edilmiş bulunuyor. 01.03.2017 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edilecek ve bu tedavilere ait raporlar süresi sonuna kadar geçerli kabul edilecek. Keza, Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-4/D) 15.4 maddesine “15.4.1.9. Enteral beslenme ürünleri (E70.3, E74.9, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E88.0, E88.2 ve E88.9 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.)” cümlesi eklenmiş olup; 01.03.2017 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek ve raporları süresi sonuna kadar geçerli kabul edilecek.

İlgili Yazılar