Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/51 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç... Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/51

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 28.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

Eki görüntülemek için tıklayın

Kaynak: teis.org.tr

İlgili Yazılar