Asker Reçetelerini Artık SGK Karşılayacak Asker Reçetelerini Artık SGK Karşılayacak
Bilindiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülke çapında üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş bulunuyor. OHAL bu yazımızın yayım tarihi... Asker Reçetelerini Artık SGK Karşılayacak

Bilindiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülke çapında üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş bulunuyor. OHAL bu yazımızın yayım tarihi itibariyle halen devam etmekte. Darbe girişiminin etkilerini ortadan kaldırmak üzere idarenin etkin ve hızlı hareket etmesi amacıyla ilan edilen OHAL sürecinde Bakanlar Kurulu’nca kapsamlı kanun hükmünde kararnameler çıkartılabiliyor.

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile özellikle darbeci güçlerin yuvalandıkları Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kapsamında değişiklikler yapılmış bulunmakta. Darbe girişimi ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen kişilerin ordudan ve kamu görevinden kesin olarak ihraç edilmesinin yanı sıra, askeri liselerin ve okulların kapatılması ile askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi de en önemli iki değişikliği oluşturuyor.

Asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri, sağlık ve eczacılık sektörü açısından özellikle önemli. Zira bu düzenleme ile askeri hastane, askeri doktor ve askeri eczane gibi kavramlar tarihe karışmış, sağlık hizmetlerinde ülke çapında yaşanan askeri-sivil ayrımı son bulmuş bulunmakta.

Asker Reçeteleri Nasıl Karşılanacak?

Bu olayın eczacıları ilgilendiren yönü er ve erbaşlar ile yedek subay aday ve öğrencilerinin reçetelerinin artık tümüyle serbest eczanelerce karşılanacak olması ve bu reçetelere ait faturalandırmaların da eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya yapılacak olması. Zira 31.07.2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106. Maddesinin 7. Fıkrası ile artık er ve Erbaşların sağlık hizmeti giderlerinin SGK’ca karşılanması, SGK’ca karşılanan bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödemenin ise Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılması uygulamasına geçildi.

Türkçesi şu: Asker kişilere ait reçetelerin faturalandırma ve geri ödeme sistemi artık MEDULA ECZANE sistemi üzerinden yapılacak… Bu gibi reçetelerin temininde de SGK’ca uygulanan SUT kuralları geçerli olacak…

MEDULA’dan Provizyon Alınamazsa Ne Olacak?

Peki, er ve erbaşlar ile yedek subayların MEDULA ECZANE provisyon işlemleri nasıl yapılacak?

İlk dikkat edilmesi gereken şey, Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait müstahaklık kontrolünün MEDULA sistemi tarafından yapılacağı. Yani bu belirtilen asker kişilerin ilaçları karşılanırken aynen diğer hastalarda olduğu gibi artık MEDULA üzerinden provizyon kontrolü yapılacak.

Eğer MEDULA sistemi müstahaklık vermezse hastanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerekiyor. Yani sağlık hizmetini karşılayamayacaksınız, karşılarsanız SGK’dan ödemenizi alamayacaksınız.

SGK, MEDULA Eczane Provizyon sistemini 31.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere asker kişilerin reçete kayıtlarının yapılabilmesi amacıyla 24.08.2016 tarihinden itibaren açmış bulunmakta.

Önceki Reçeteler MEDULA’ya Girilmeli!

Peki, bu belirttiğimiz tarihlerden daha önce karşılanan ilaçlar ve faturalar ne olacak?

Bu ilaçlara dair ödemeler artık SGK tarafından yapılacağı için 24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine kaydedilen reçetelerin MEDULA Eczane Provizyon sistemine girilmesi gerekiyor.

24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine girilen reçetelerin ITS sonlandırılması SGK sisteminden yapılmış ise, eczaneler bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak ITS sonlandırmasının iptalini talep edebilecekler.

Reçete tarihi 01.10.2016 ve öncesi olan Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine düzenlenen manuel reçeteler (hiçbir gerekçe istenmeden) kabul edilebilecek. 01.10.2016 ve öncesine ait elektronik reçeteler de ayni şekilde kabul edilebiliyor.

Eşdeğer İlaçlara ve Raporlu İlaçlara Dikkat!

Asker kişilere ait reçetelerde eşdeğer ilaç uygulamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Zira reçete muhteviyatı ilaçlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar var ise yalnızca eşdeğer bandı içindeki ilaçlar verilebilecek.

Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait manuel ilaç kullanım raporları süresi sonuna kadar geçerli kabul edilmekte ve bu raporlar sözleşmeli eczaneler tarafından sisteme kaydedilmeli. SGK mağduriyet yaşanmaması açısından 01.10.2016 tarihinden itibaren elektronik ilaç raporu düzenlenmesini zorunlu koşmuş bulunuyor. Başka bir deyişle bu tarihe kadar asker kişilere ait manuel ilaç raporları da geçerli kabul edilecek.

Son olarak şunu belirtelim: Her ne kadar er ve erbaşlar ile yedek Subay aday ve öğrencilerinin ilaçları artık SGK tarafından karşılanacak olsa da, bu gibi hastaların sağlık hizmeti sunucusuna müracaatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuatına ilişkin usul ve esaslara tabi olması şartı da eskiden olduğu gibi aranmaya devam edilecek. Yani eski sistemdeki şartların devam ettiğini belirtelim.

Evde Bakım Hizmetleri Artık SGK Kapsamında

Ülkemizde 2006 yılında başlanılan ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu sonrasında kamu sosyal güvenlik hizmetleri kapsamına giren ve devlet tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin hem niteliğinde hem de niceliğinde büyük artış yaşandı. Eski dönemde göz muayenesi, diş tedavisi, diyaliz, koruyucu sağlık hizmetleri, üremeye yardımcı tedaviler gibi sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kapsamında değilken, 2008 yılından itibaren peyderpey kronik hastalıklardan bağımlılık tedavilerine kadar pek çok yeni sağlık hizmeti kapsama alındı, böylece vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma oranı arttırıldı.

Bunun da etkisiyledir ki, ülkemizde doğumda beklenen ortalama yaşam süresi 2014 yılı itibariyle 74 yaşına yükseldi.

Evde Bakım Hizmetleri Reçeteleri

SGK sağlık hizmetleri kapsamına alınan son hizmeti evde bakım hizmetleri oluşturuyor. Bilindiği üzere kronik ve yatalak hastalara evlerde bakım hizmeti veren özel sağlık kuruluşları bulunmakta. 25.08.2016 Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Yapan Merkez veya Birimler birinci basamak sağlık kuruluşu olarak kabul edilmiş bulunmakta. Son düzenlemeye göre bu kuruluşlarca kişilere verilen sağlık hizmetleri için SGK’dan herhangi bir ücret talep edilemiyor. Ancak bu kuruluşların SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde düzenlenen reçete bedelleri SGK’ca karşılanıyor.

Sisteme Kaydettirmek Gerekiyor

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Yapan merkezlerinde veya birimlerinde görevli hekimlerce düzenlenmiş olan reçetelerin Kurumumuz tarafından karşılanabilmesi için ilgili merkez ve birimler tarafından öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına giriş yapılması gerekiyor.

Bu giriş üzerine ilgili merkezler veya birimler SGK’ca MEDULA provizyon istemine tanıtılmakta. SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde evde bakım hizmeti veren merkez ve birimlerin sadece MEDULA sistemine tanımlanması yapılıyor, tesis şifresi verilmemekte.

MEDULA sistemine tanımlanmasına müteakip anılan merkez ve birimlerde görevli hekimlerin tanımlanması ile başlayış ve ayrılış işlemleri de ilgili merkez ve birimin yine bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu şekilde MEDULA sistemine tanıtılmış evde bakım merkezleri veya birimlerinde görevli hekimlerce düzenlenmiş reçetelere MEDULA sistemi eczaneye başvuru aşamasında onay vermeye başlayacak. Eczaneler tarafından karşılanan bu merkezlere ait reçeteleri de SGK ödeyecek. Tüm eczacı okurlarımıza önemle belirtelim…

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2 maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 25.08.2016, 30.08.2016, 01.09.2016 ve 08.09.2016 tarihlerinde değiştirilmiştir. Değişiklikler ile bazı ilaçlar aktiflenir ve düzenlenirken, bazı ilaçlar ise bant hesabına dahil edilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Yatan Hasta Kemoterapi İlaçları Listesinde Değişiklik Oldu: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu 25.08.2016 tarihinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği değiştirilmiş bulunmaktadır. Son değişiklik ile Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Translarna İlacı Hakkında Duyuru Yapıldı: Duchenne Musküler Distrofi (DMD) endikasyonunda kullanılacak ilaçların reçeteleme ve raporlama koşulları 14 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.2.45 Duchenne Musküler Distrofi DMD) hastalığında Ataluren kullanım ilkeleri” başlıklı maddesi ile değiştirilmiş bulunuyor. Buna göre SGK tarafından yayımlanan duyuru ile 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle SGK tarafından ödenen Translarna 250mg 30 saşe ve Translarna 1000mg 30 saşe isimli ilaçlarla ilgili olarak 14.07.2016 tarihinden önce tedavisi başlamış olan hastaların tedavileri, tedavi süresi sonuna kadar devam edeceği ve bu tür hastaların SGK tarafından ödemelerinin yapılacağı duyurulmuş bulunmakta. Tüm eczacı okurlarımıza dikkat etmelerini salık verelim.

SGK’ya Borcu Olanlar Bu Yapılandırma Fırsatını Kaçırmasın: Bilindiği üzere vergi ve sosyal sigortalar prim alacaklarını yapılandıran ve idari para cezalarını kısmen affeden 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında SGK’ya olan 4/a (eski tabirle SSK) ve 4/b (eski tabirle Bağ-Kur) prim borçları yüksek tutarlı ceza ve zamları silinerek enflasyon oranında güncelleme ile ödenebilecek. Keza SGK’ya olan idari para cezası borçlarının da yüzde ellilik kısmı siliniyor, geriye kalan kısmı enflasyon oranında güncellenerek ödenebiliyor. Söz konusu bu yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Ekim 2016. SGK’ya borcu olan tüm okurlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz.

İlgili Yazılar